Sök

I ett motu proprio 29 april 2021 faställts lag mot korruption för chefer i Vatikanen I ett motu proprio 29 april 2021 faställts lag mot korruption för chefer i Vatikanen 

Ny lag mot korruption för chefer i Vatikanen

Påven ber genom ett motu proprio dem som innehar chefspositioner i Vatikanen att försäkra om att de inte har dömts eller varit föremål för utredning vad gäller terrorism, penningtvätt eller skatteflykt. De får inte heller ha tillgångar i skatteparadis eller investera i företag vars mål står i motsats till katolska kyrkans sociallära. Det är förbjudet för alla Vatikanens anställda att acceptera gåvor värda mer än 40 euro.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“Trohet i frågor av liten betydelse är enligt Skriften relaterad till trohet i viktiga frågor”. Så inleder påven Franciskus sitt nya motu proprio om genomskinlighet för dem som innehar chefspositioner i Vatikanen. Alla dem som arbetar med förvaltning, rättsfrågor eller översyn ombes underteckna en förklaring och betyga att de inte har fått slutgiltig dom, genomgår rättsliga processer eller utredningar för korruption, bedrägeri, terrorism, penningtvätt, utnyttjande av minderåriga eller skatteflykt. Dessutom att de inte har kontanter eller investeringar i länder med hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism, i skatteparadis eller andelar i företag som har mål som står i motsats till kyrkans sociallära.

Förhindra intressekonflikter och korruption

Skruven dras åt efter att påven Franciskus 19 maj 2020 utfärdade ett nytt motu proprio om upphandling och han förklarar att detta är nödvändigt, eftersom korruptionen kan visa sig på olika sätt. Därför ställer man nu särskilda krav på öppenhet för dem som innehar nyckelroller, för att förhindra och bekämpa intressekonflikter, skyddsmetoder och korruption i allmänhet. Heliga Stolen sällar sig så till Förenta nationernas konvention mot korruption.

Påven har beslutat att lägga till artiklar i romerska kurians allmänna regler vad gäller anställda vid chefspositioner, från kardinaler som är chefer för påvliga avdelningar till vice chefer med femårskontrakt, samt alla dem som arbetar med aktiv rättslig förvaltning eller kontroll och övervakning. Dessa måste underteckna förklaringen då de anställs och sedan vartannat år.

“De måste försäkra om att allt i deras äga har erhållits på laglig väg”

De ombes att betyga att inte ha fått en fällande dom i Vatikanen eller i andra stater och att inte ha blivit benådad, frigiven eller frikänts på grund av preskription. Att inte vara föremål för pågående straffrättegångar eller utredningar för inblandning i kriminella organisationer, korruption, bedrägeri, terrorism, penningtvätt, utnyttjande av minderåriga, människohandel eller utnyttjande av människor, skatteflykt eller skattefusk.

Följa kyrkans sociallära

De måste även försäkra att de inte, och inte heller i tredje part, har kontanter eller investeringar eller är involverad i organisationer och företag i länder med hög risk för penningtvätt (såvida deras familj inte är skrivna eller bosatta i dessa länder). De måste försäkra om att allt i deras äga har erhållits på laglig väg. Betydelsefull är även begäran om att de inte får ha intressen i sammanslutningar eller företag vars mål står i motsats till kyrkans sociallära.

Ekonomisekretariatet kan kontrollera riktigheten i betygandet och Heliga Stolen kan vid falska eller vilseledande påståenden avskeda den anställda och be om skadestånd.  

Det är slutligen förbjudet för alla anställda vid kurian och Vatikanen eller anslutna organ att acceptera gåvor eller andra tjänster av värde över 40 euro.

29 april 2021, 13:56