Sök

Åminnelse av Herrens lidande: Genom att skänka sitt liv, ger Jesus oss syskonskap

För andra året i rad, på grund av pandemin, förrättade påven Franciskus åminnelsen av Herrens lidande i Peterkyrkan. Kardinal Cantalamessa predikade och talade om syskonskap och uppdelning inom katolska kyrkan, som han sa ska helas inifrån för att uppnå enhet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Långfredagen 2 april klockan 18 förrättade påven Franciskus gudstjänsten till åminnelse av Herrens lidande. På grund av coronaviruspandemin firade han denna liturgi för andra året i rad vid altaret längst fram i Peterskyrkan, återigen med mycket få deltagare, kardinaler och omkring 200 troende.

Liturgin, som påminner om Kristi död, öppnades med påvens prostration, då han vördnadsfullt lade sig inför krucifixet som tecken på dagens allvar, då Guds Son dör för världens synder.

Gudstjänsten till åminnelse av Herrens lidande förrättades av påven Franciskus i Peterskyrkan 2 april 2021
Gudstjänsten till åminnelse av Herrens lidande förrättades av påven Franciskus i Peterskyrkan 2 april 2021

Under liturgin - som är uppdelad i tre delar med en ordgudstjänst, med tyngdpunkt på passionshistorien enligt Johannes och de ”stora förbönerna” för Kyrkan och världen, hyllningen av korset samt kommunionen med de hostior som konsekrerades på Skärtorsdagen – predikade påvliga hovpredikanten kapucinmunken kardinal Raniero Cantalamessa. Förbönerna höjdes och åtföljdes av inbjudan till korshyllningen ackompanjerad av den gregorianska sången Ecce lignum crucem, Se korsets trä. Korset vördades och kysstes endast av påven i respekt för säkerhetsföreskrifter på grund av smittorisken av covid-19-viruset, och ställdes inför församlingen som var samlad i bön.

Syskonskap

Traditionsenligt predikade påvens hovpredikant kardinal Cantalamessa och han inledde med att utifrån påven Franciskus encyklika Fratelli tutti reflektera på djupet kring syskonskapet som Kristus på korset gav en ny grund för. Cantalmessa talade om syskonskapet inom den katolska kyrkan, som han sa i vår tid är skadad av uppdelning på grund av politiska inriktningar som tar religionens och Kyrkans plats och skapar en total glömska för värdet av och lydnaden mot den. Vi måste därför engagera oss för en enhet inom Kyrkan, underströk han.

Påven prostrerar inför krucifixet vid liturgin till åminnelse av Herrens lidande, Långfredagen 2 april 2021
Påven prostrerar inför krucifixet vid liturgin till åminnelse av Herrens lidande, Långfredagen 2 april 2021

Följ Jesus exempel

“Vi måste lära oss av evangeliet och Jesus exempel”, förklarade kardinal Cantalamessa: Jesus gick inte med i något av sin tids partier utan ”gjorde kraftigt motstånd vid försöken att dra honom till det ena eller det andra”. Den tidiga Kyrkans församling följde Jesus troget, la han till och att detta framför allt är "en förebild för herdarna, som måste vara hela flockens herdar”. Han påminde om att “Andra Vatikankonciliet anförtror särskilt lekmännen uppdraget att översätta evangeliets sociala, ekonomiska och politiska indikationer”, men alltid i respekt för andra.

Vårda enheten

Pater Cantalamessa betonade vikten av att vårda enheten och sa att vi genom påvens resa i Irak på nära håll fick se vad detta betyder för de förtryckta. Vi måste alltså känna oss som en del av en “universell kropp” för att återuppliva hoppet och förverkliga det som Kristus bad Petrus om: “styrk dina bröder”.

Böner för dem som lider av pandemin

Liksom förra året, bad påven vid de stora förbönerna även för dem som lider av pandemin: "Lindra de sjukas smärta, ge dem som tar hand om dem styrka, välkomna dem som har dött i din frid och, i hela prövningens tid, låt var och en finna tröst i din barmhärtighet".

03 april 2021, 11:00