Sök

Migrationsström i Afrika. Påven Franciskus tog 16 april 2021 emot chefen för FN:s flyktingkommissariat Filippo Grandi på audiens. Migrationsström i Afrika. Påven Franciskus tog 16 april 2021 emot chefen för FN:s flyktingkommissariat Filippo Grandi på audiens. 

Lyssna på flyktingarnas rop. Påven tar emot FN:s flyktingkommissarie

Migration, krig, svält, fattigdom och pandemin är nödsituationer som sedan år tillbaka orsakar betydande befolkningsförflyttningar till rikare länder. Dessa och andra teman togs upp vid möte mellan påven Franciskus och chefen för FN:s flyktingkommissariat Filippo Grandi fredagen 16 april.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

På femårsdagen sedan han besökte flyktingläger på Lesbos 16 april, tog påven Franciskus emot flyktingkommissarie och chef för Förenta nationernas flyktingkommissariat Filippo Grandi på audiens.

Flyktingfrågor har politiserats

Grandi berättar för Vatican News om mötet där man talade om den svåra tid som hela världen går igenom som slår hårt mot de mest sårbara, som flyktingar och migranter. De talade om det påven ofta påminner om, att mottagandet av flyktingar, som borde vara en humanitär handling, många gånger har blivit en politisk debattfråga.

De talade även om specifika situationer, som dem i Centralamerika, Sydamerika och särskilt utvandringen från Venezuela samt dem i Libanon, som han betonade är i djup kris. Grandi berättar att de även samtalade om betydelsen av att Europa utrustas så snart som möjligt med ett gemensamt verktyg för att välkomna, identifiera och integrera flyktingar. Påven och flyktingkommissariatet ser likadant på dessa frågor, förklarar Grandi.

Han berättar att dagens flyktingar flyr från våld, diskriminering och förföljelse och att påven under mötet påminde om att konflikter och krig idag verkar öka och aldrig redas ut. Sedan ser vi andra utvandringar som blandas med andra situationer och som beror på fattigdom, klimatförändringar och dagens pandemi, förklarar han och att dessa även blir svåra att hantera för regeringar och slår hårt mot människor.

Likgiltig värld

Grandi säger att vi lever i en tyst, likgiltig och distraherad värld och att pandemin tyvärr har lett till stor förvirring. Han varnar för dem som ropar för mycket och använder sig av personers lidande för att få röster, vinna val och få makt. Grandi säger att vi måste motsätta oss detta som som påven ständigt betonar i sina budskap till världen om solidariteten, mänskligheten och syskonskapet.

17 april 2021, 09:14