Sök

Böneintentioner för april: Grundläggande rättigheter för alla

Påven Franciskus böneintentioner för april månad handlar om att försvara de grundläggande rättigheterna. I videon som presenterar påvens uppmaning att be tillsammans med honom säger han: ”Vi ber för dem som riskerar sina liv för att slåss för grundläggande rättigheter.”

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

På tisdagen presenterades påven bönintentioner i en video framställd av Pope’s Worldwide Prayer Network. I videon säger påven:

”Att försvara de grundläggande mänskliga rättigheterna kräver mod och beslutsamhet.

Jag talar om att aktivt motsätta sig fattigdom, ojämlikheter, bristen på arbete, mark och bostäder, sociala rättigheter och arbetsrätt.

De grundläggande mänskliga rättigheterna är många gånger inte är desamma för alla.

Det finns första, andra, och tredje klassens människor liksom dem som anses kunna kasseras.

De måste vara desamma för alla.

På vissa platser kan försvaret av människors värdighet innebära att man riskerar fängelse, även utan rättegång. Eller så kan det innebära förtal.

Varje människa har rätt att utvecklas inom alla områden, och denna grundläggande rättighet kan inte förnekas av något land.

Vi ber för dem som riskerar sina liv för att slåss för de grundläggande rättigheterna i diktaturer, auktoritära regimer liksom i demokratier i kris. Må deras uppoffringar och deras arbete bära riklig frukt.”

07 april 2021, 14:41