Sök

Påvens Palmsöndag: ”Förundran över korsets seger”

På söndagen inledde påven Franciskus den Stilla veckan med att fira Palmsöndagens mässa i Peterskyrkan. ”Det räcker inte med att beundra Jesus", sa påven, ”man måste låta sig förundras - förundran skiljer sig från beundran.”

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

På söndagen inledde påven Franciskus den Stilla veclan med att fira Palmsöndagens mässa i Peterskyrkan. Mässan började med den traditionella processionen med palmblad i åminnelse av när Jesus red in i Jerusalem. Processionen, med påven och de kardinaler som är i Rom, gick runt i Peterskyrkan, fram till Katederalaret, längst fram i kyrkan där påven firade mässan. Nedan föjer hela påvens predikan.

Hela påvens predikan:

Varje år väcker denna liturgi förundran i oss: vi går från glädjen att välkomna Jesus när han rider in i Jerusalem till smärtan att se honom dömd till döden och korsfäst. Denna inre stämning kommer att följa oss under hela Stilla veckan. Låt oss därför anamma denna förundran.

Förundran är inte beundran

Vi förundras från första början av Jesus. Hans folk välkomnar honom högtidligt, men han rider in i Jerusalem på en enkel åsna. Till påsk väntar hans folk på den mäktiga befriaren, men Jesus kommer för att fullborda påsken med sitt offer. Hans folk förväntar sig att fira segern över romarna med svärdet, men Jesus kommer för att fira Guds seger med korset. Vad hände med dessa människor, som på några dagar gick från att prisa Jesus till att ropa "korsfäst honom"? Vad hände? Dessa människor följde mer en ide om Messias än Messias själv. De beundrade Jesus, men de var inte redo att förundras av honom, förundran skiljer sig från beundran. Beundran kan vara världslig, eftersom den söker sig till sin egen smak och egna förväntningar. Förundran, å andra sidan, förblir öppen för den andra, för dennes nyhet. Än idag beundrar många Jesus: han var en god talare, han älskade och förlät, hans exempel förändrade historien ... och så vidare. De beundrar honom, men deras liv förändras inte. För det räcker inte att beundra Jesus. Det är nödvändigt att följa honom på hans väg, låta sig ifrågasättas av honom: och gå från beundran till förundran.

Tyst undervisning från korsets kateder

Och vad är mest överraskande med Herren och hans påsk? Det faktum att han når äran genom förödmjukelse. Han segrar genom att välkomna smärta och död, det som vi, slavar under beundran och framgång, försöker undvika. Men Jesus – som Paulus säger  - "avstod från allt … han gjorde sig ödmjuk" (Fil 2,7-8). Detta förundrar: att se den Allsmäktige reduceras till ingenting. Se honom, Ordet som vet allt, tyst undervisa oss från korsets kateder. Se kungarnas kung ha en galge som sin tron. Se universums Gud berövad allt. Att se honom kronas med törne istället för ära. Att se honom, godheten personifierad, bli förolämpad och trampad på. Varför all denna förödmjukelse? Varför, Herre, lät du dem göra allt detta?

Segerpalmen går via korsets trä

Han gjorde det för oss, för att röra vid botten på vår mänskliga verklighet. För att passera genom hela vår existens, allt vårt onda. För att närmare sig oss och inte lämna oss ensamma i smärta och död. För att plocka upp oss, för att rädda oss. Jesus stiger upp på korset för att sänka sig i vårt lidande. Han upplever våra värsta sinnesstämningar: misslyckanden, allas avvisande, förräderi från dem som älskar honom och till och med upplevelsen av att vara övergiven av Gud. I sitt kött upplever han våra mest skarpa motsättningar, och så återlöser han dem, förvandlar dem. Hans kärlek närmar sig våra svagheter, den når dit där vi skäms som mest. Och nu vet vi att vi inte är ensamma: Gud är med oss ​​i varje sår, i varje rädsla: inget ont, ingen synd har det sista ordet. Gud vinner, men segerpalmen går via korsets trä. Därför hör palmkvistarna och korset ihop.

Om tron förlorar sin förundran

Vi ber om nåden att förundras. Det kristna livet blir grått utan förundran. Hur kan vi bevittna glädjen över att ha mött Jesus om vi inte låter oss förundras varje dag av hans överraskande kärlek, som förlåter oss och leder oss till att börja om? Om tron ​​förlorar sin förundran blir den döv: den förnimmer inte längre nådens under, känner inte längre smaken av livets Bröd och Ordet, den uppfattar inte längre brödernas skönhet och skapelsens gåva. Och det leder honom till att ta sin tillflykt till lagar, klerikalism och allt det som Jesus fördömer i Matteus kapitel 23.

Nåden att förundras

Låt oss under Stilla veckan lyfta blicken till korset för att ta emot förundrans nåd. När Franciskus av Assisi, begrundade den Korsfäste, blev förvånad över att hans bröder inte grät. Och vi, kan vi fortfarande bli rörda av Guds kärlek? Varför förundras vi inte längre framför honom? Varför? Kanske för att vår tro har blivit en utsliten vana. Kanske för att vi förblir stängda i vår klagan och låter oss förlamas av vårt missnöje. Kanske för att vi har förlorat tilliten till allt och till och med tror att vi är misslyckade. Men bakom dessa "kanske" finns det faktum att vi inte är öppna för den Helige Andens gåva. Han ger oss nåden att förundras.

Storheten att vara älskad, inte bekräftad

Låt oss gå tillbaka till att förundras; låt oss se på den Korsfäste och säga: ”Herre, så mycket du älskar mig! Så värdefull jag är för dig!”. Låt oss förundras av Jesus för att återvända till livet, för livets storhet ligger inte i att ha saker eller i bekräftelse, utan i att upptäcka att vi är älskade. Det här är livets storhet: att upptäcka att man är älskad. Livets storhet ligger just i kärlekens skönhet. I den Korsfäste ser vi Gud förödmjukad, den Allsmäktige sänkt till avfall. Med förundrans nåd förstår vi att genom att välkomna dem som avvisas, genom att närma oss dem som är förödmjukade, älskar vi Jesus: för han är där, i de minsta, i de förkastade, hos dem som vår fariseiska kultur fördömer.

Med kärlekens avväpnande kraft

Dagens evangelium avslöjar, direkt efter Jesu död, den vackraste av förundrans ikoner. Det är när officeren "såg honom ge upp andan på det sättet och säger: »Den mannen måste ha varit Guds son.«” (Mark 15,39). Han lät sig förundras av kärleken. Hur hade han sett Jesus dö? Han såg honom älska medan han dog, och detta förundrade honom. Han led, han var utmattad, men han fortsatte att älska. Här är vår förundran inför Gud, som vet hur man fyller till och med döende med kärlek. I denna omotiverade och aldrig tidigare skådade kärlek, finner officeren, en hedning, Gud. Han var verkligen Guds Son! Hans ord förseglar Jesu lidande och död. Många i evangeliet hade, före honom, beundrat Jesus för hans mirakel och underverk, och erkänt honom som Guds Son, men Kristus själv hade tystnat dem, för risken var att det skulle förbli en världslig beundran över en Gud att tillbe och frukta som kraftfull och hemsk. Men inte längre, under korset kan man inte längre missförstå honom: Gud har uppenbarat sig och regerar endast med kärlekens avväpnade och avväpnande kraft.

Bröder och systrar, idag väcker Gud förundran i våra sinnen och hjärtan. Låt detta ske, låt även oss se på den Korsfäste och säga: ”Du är verkligen Guds Son. Du är min Gud”.

28 mars 2021, 15:21