Sök

Påven under den direktsända Angelusbönen Påven under den direktsända Angelusbönen 

Påvens Angelus: ”Så kärlekens frö med konkreta, enkla och modiga gester”

Påvens Angelus den femte söndagen i fastan ägde rum i en pandemibegränsad stad utan troende på Petersplatsen. I sina ord till de troende till att så kärlekens frö med konkreta, enkla och modiga gester, för då ger de frukt.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Evangelieläsningen den femte söndagen i fastan är en episod som Johannesevangeliet återger – en episod som ägde rum under de sista dagarna av Kristi liv, strax före hans lidande och död (se Joh 12,20-33).

Vi vill gärna se Jesus

Påven Franciskus inledde med att berätta: ”Medan Jesus var i Jerusalem för påskfirandet, uttryckte några greker lusten att möta Jesus, då de var fascinerade av det han gjorde. De närmade sig aposteln Filippos, och sa: "Herre, vi vill gärna se Jesus" (se 21). Filippo sa det till Andrea och de berättade tillsammans till Jesus.”

I önskan grekerna uttryckte, kan vi se önskan hos många män och kvinnor, på olika platser i olika tider, som de riktar till kyrkan och till var och en av oss: "Vi vill gärna se Jesus".

Vill ni se mig – se de döda kornen

Jesus svar leder till eftertanke noterade påven. Jesus säger: ”Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas. Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd" (vv. 23-24).

”Dessa ord verkar inte svara på grekernas fråga”, sa påven och förklarade att ”Jesus avslöjar att för varje person som letar efter honom, är han det dolda fröet som är redo att dö för att ge mycket frukt. Som om han skulle säga: Om du vill lära känna mig och förstå mig, se på vetekornet som dör i marken, se på korset.”

Korset – första tecknet

De kristnas kännetecken är korset, korstecknet. Det första man ser när mn kommer i kontakt med kristendomen är korset, den korsfäste. I kyrkorna, i kristna hem, i en kedja runt halsen.

”Korset uttrycker kärlek, tjänst, villkorslös uppoffring”, sa påven. ”Bara i denna bemärkelse är korset verkligen "livets träd", det överflödande livets träd.”

Kristnas ansvar att visa Jesus

Påven Franciskus underströk därför de kristnas stora ansvar att svara de många människor, som vill se Jesus, ofta utan att säga det direkt.

”Vi måste genom att vittna om ett liv präglat av at tjäna. Det handlar om att så kärlekens frö, men inte med ord som flyger bort, utan med konkreta, enkla och modiga gester. Då låter Herren, i sin nåd, oss bära frukt, även när landet är torrt på grund av missförstånd, svårigheter eller förföljelse. Just då, i prövningarna och i ensamheten, medan fröet dör, är det ögonblicket då livet spirar, för att producera mogna frukter när tiden är inne. Det är i denna väv av död och liv som vi kan uppleva kärlekens glädje och äkta fruktbarhet.

Att tjäna som livsstil

Avslutningsvis bad påven Franciskus Jungfru Maria hjälpa oss ”att med styrka följa Jesus, och att glada tjäna, så att Kristi kärlek lyser i varje gest och blir till en livsstil i vår vardag”.

21 mars 2021, 12:03