Sök

Meteropoliten Polycarpos  Stavropoulos Meteropoliten Polycarpos Stavropoulos 

Påven till metropoliten Polycarpos: katoliker och ortodoxa enade för de svagaste

Med en ceremoni som hölls i Venedig tillträdde Italiens nya ortodoxa meteropolit och södra Europas exark. I sitt meddelande hoppas påven Franciskus att gemenskapen som redan förenar katoliker och ortodoxa ska vara "en fullständig synlig enhet" i en tid av pandemi.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

"Jag förenar mig med er, prästerskapet och de närvarande troende, när jag åberopar från Fadern, källan till allt gott, rikliga himmelska välsignelser för dig och för din tjänst". Påven Franciskus skriver detta i ett telegram, skickat till Polycarpos Stavropoulos, den nya ortodoxa metropoliten i Italien och södra Europas exark, med anledning av tillträdesceremonin som ägde rum på torsdagsmorgonen i kyrkan San Giorgio dei Greci i Venedig.

Påven fortsätter: "Jag litar på att vi tillsammans, katoliker och ortodoxa, generöst kan förbinda oss att tjäna de svagaste, särskilt i denna tid av pandemi, genom att med Guds hjälp förvandla den gemenskap som redan förenar oss till en fullt synligt enhet".

11 mars 2021, 22:54