Sök

Påven till Bangladeshs folk: Vårda dialogens och mottagandets värden

Påven Franciskus sänder ett videobudskap till Bangladeshs folk i samband med firandena av 100-årsminnet sedan Sheikh Mujibur Rahman föddes och 50 år sedan landet blev självständigt.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I samband med 100-årsfirandet sedan Sheikh Mujibur Rahman föddes –han var premiärminister då Bangladesh blev självständigt - och 50-årsdagen av Bangladeshs självständighet sände påven Franciskus ett videobudskap till Bangladeshs folk där han inbjuder alla att tacka Gud för allt det landet har välsignats med under de senaste åren. 

Påvens videobudskap till Bangladesh

Respekt för de olika traditionerna

Påven inleder med att betona detta lands unikt vackra natur och dess strävan, som modernt land, att ena språken och kulturen med respekt för de olika traditonerna och gemenskaperna. Sheikh Mujibur Rahman verkade starkt för detta, säger påven, för att “han visste att det endast i ett sådant pluralistiskt och inkluderande samhälle där varje person kan leva i frihet, fred och säkerhet, kan byggas en mer rättvis och broderlig värld”.

Särskild plats i påvarnas hjärtan

Bangladesh är en ung stat som alltid har en särskild plats i påvarnas hjärtan, förklarade påven, som själv besökte landet 2017. Han hoppas att relationen mellan Heliga Stolen och Bangladesh även fortsättningsvis ska vara god och han uttrycker tillit till att det växande interreligiösa dialogen ska “göra det möjligt för troende att fritt uttrycka sina djupaste övertygelser om meningen och syftet med livet och därmed bidra till främjandet av andliga värden, som är den säkra grunden för ett fredligt och rättvist samhälle”.

Påven uppmuntrar de unga

Påven uppmuntrar i synnerhet de unga generationerna att engagera sig för landets fred och välgång och ber folket om att fortsätta att hjälpa flyktingar, fattiga, missgynnade och dem som inte kan göra sina röster hörda.

 

24 mars 2021, 11:45