Sök

Påven vädjar om att ta emot klimatflyktingar Påven vädjar om att ta emot klimatflyktingar 

Påven: Ta emot och skydda klimatflyktingar

Världen måste se till dem som flyr på grund av klimatkriser. Påven Franciskus sände ut denna appell i ett förord till de pastorala riktlinjerna vad gäller klimatfördrivna personer, som har tagits fram av sektionen för migranter och flyktingar vid påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Närmare 30 miljoner personer världen över tvingas lämna hus och hem på grund av miljökatastrofer, som ofta drabbar områden som påven Franciskus kallar de existentiella periferierna. Detta ger klimatkrisen ett mänskligt ansikte som Kyrkan utmanas att bemöta tillsammans med dessa fördrivna, skriver påven Franciskus i sitt förord till skriften Pastorala riktlinjer vad gäller klimatfördrivna som har sammanställts av sektionen för migranter och flyktingar vid påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling och som presenterades 30 mars. Påven betonar att detta är "en stor nödsituation i vår tid" som uppmanar Kyrkan att, inför ”samhällets och regeringarnas likgiltighet inför denna tragedi", agera.

“att se eller inte se, detta är problemet!”

Påven gör om den kända frasen i Shakespeares Hamlet "att vara eller inte vara” och skriver: "att se eller inte se, detta är problemet!". Han skriver att klimatförändringarna påverkar hela världen och slår hårdast mot dem som i lägst utsträckning har bidragit till dem.

Fördrivna på grund av klimatförändringar

“Många ‘slukas upp’ av omständigheter som gör en överlevnad omöjlig”, förklarar påven. “Tvingade att överge åkrar, kuster, hem och byar flyr de i all hast endast med några få minnessaker och ägodelar, fragment av deras kultur och tradition”.

Påven ber om att man tar emot, skyddar och integrerar “dem som är tvingade att lämna sina bostäder på grund av klimatkrisen” och skriver att de pastorala riktlinjerna vad gäller klimatfördrivna belyser tragedin för dem som har tvingats dra upp sina rötter och medvetandegör samhällets och regeringars likgiltighet inför den.

31 mars 2021, 12:44