Sök

Påven Franciskus ger kardinal Angelo De Donatis, biskopsvikarie i Roms stift  uppdraget att göra Lateranbasilikans intilliggande byggnader tillgängliga för museal och kulturell aktivitet. Påven Franciskus ger kardinal Angelo De Donatis, biskopsvikarie i Roms stift uppdraget att göra Lateranbasilikans intilliggande byggnader tillgängliga för museal och kulturell aktivitet. 

Påven gör Lateranbasilikans intilliggande palats tillgängliga för kulturell aktivitet

I ett brev till biskopsvikarien i Roms stift kardinal De Donatis meddelar påven att byggnader tillhörande Laterankyrkan ska öppnas för allmänheten som museum och för kulturell aktivitet.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

"Kyrkan har genom århundradena alltid arbetat för att främja det som är frukten av artisternas genier och förmågor, som ofta vittnar om trosupplevelser och som är verktyg för att ära Gud. Detta har gjorts, inte bara av kärlek till konsten, utan också för att skydda kulturarvet inför utmaningar och faror, som skulle ha berövat dess funktion och värde”. Så inleder påven Franciskus ett brev, undertecknat 20 februari 2021, till biskopsvikarie i Roms stift kardinal Angelo De Donatis där han meddelar sitt beslut att reservera byggnaderna i anslutning till påvliga Lateranbasilikan för nya kulturella och museala funktioner. Påven anförtror kardinal de Donatis uppdraget att förverkliga detta.

Palatsen görs tillgängliga för besökare och forskare

”Detta speciella ansvar, åtföljt av den noggranna omtänksamheten att betrakta platser, byggnader och arbeten som uttryck för den mänskliga andan och en integrerad del av mänsklighetens kultur, gjorde att mina föregångare – skriver påven vidare i brevet - kunde föra dem vidare dem till de olika generationerna och arbeta för att bevara dem och göra dem tillgängliga för besökare och forskare. En uppgift som än idag engagerar biskopen av Rom för att göra skönheten och värdet av tillgångar och konstnärliga arv, som har ställts under hans beskydd, användbara.”

Påven skriver att han är väl medveten om den natur byggnaderna tillskrivs historien och betonar vikten av att förnyelsen sker i enhet med Lateralfördraget.

17 mars 2021, 10:47