Sök

Dante Aleghieri Dante Aleghieri 

Påven Franciskus firar Dante: Hoppets profet och barmhärtighetens poet

Påven Franciskus släppte på torsdagen ett apostoliskt brev med titeln "Candor lucis aeternae" som markerar 700-årsjubileet för den stora italienska poeten Dante Alighieris död och lyfter fram relevansen, tidlösheten och trons djup i Dantes mästerverk "Den gudomliga komedin".

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Dante talar fortfarande till oss 700 år efter hans död 1321, när han förvisades till Ravenna från sin älskade Florens. Han talar till dagens män och kvinnor, ber om att läsas och studeras, men också att höras och följas på sin resa mot glädjen, det vill säga Guds oändliga och eviga kärlek.

Så skriver påven Franciskus i sitt apostoliska brev "Candor lucis aeternae – Det eviga ljusets stråle", som publicerad den 25 mars, på Marie Bebådelse dag. Datumet är inte ett misstag: Inkarnationens mysterium, som härrör från Marias fullständiga och totala acceptans av Guds plan, skriver påven, är "det sanna hjärtat och inspirationen i hela dikten" för den reflekterar det fantastiska utbytet där Gud går in i vår historia genom att bli kött, och mänskligheten "tas upp till Gud, i vilken den finner sann lycka."

Påvarna och Dante

Uppdelat i nio stycken börjar det apostoliska brevet med en kort beskrivning över olika påvars tankar om Dante. Sedan dröjer påven Franciskus kvar vid Alighieris liv och kallar det ett "paradigm för det mänskliga tillståndet" och betonar den "ständiga aktualiteten och betydelsen" av hans verk. Det är faktiskt "en integrerad del av vår kultur", skriver påven. "Det tar oss tillbaka till de kristna rötterna i Europa och i väst. Det förkroppsligar det arv av ideal och värderingar som kyrkan och det civila samhället fortsätter att erbjuda" ännu idag som "grunden för en mänsklig social ordning där alla kan och måste se andra som bröder och systrar.”

Medfödd önskan om glädje

Det finns två huvudpelare i "Den Gudomliga Komedin" - förklarar påven - nämligen "en medfödd önskan i det mänskliga hjärtat" och "uppfyllelse i den glädje som ges av visionen om kärleken som är Gud." Det är därför som Dante är en "hoppets profet": för med sitt arbete uppmanar han mänskligheten att befria sig från syndens "mörka skog" för att hitta "rätt väg" och därmed nå "livets och tidens fullhet i historien". och den "eviga saligheten i Gud". Den väg som Dante visar på, är en sann "pilgrimsfärd" – påpekar påven - "realistisk och inom räckhåll" för alla, för "Guds barmhärtighet erbjuder alltid möjligheten till förändring och omvändelse".

Dantes kvinnor

Det apostoliska brevet framhäver också tre kvinnliga figurer i "Den Gudomliga Komedin": Maria, Guds Moder, som representerar kärleken; Beatrice, som representerar hoppet; och den heliga Lucia, som representerar tron. Dessa tre kvinnor, som representerar de tre teologiska dygderna, följer Dante vid olika stadier av hans pilgrimsfärd och visar att "vi inte är räddade ensamma", utan att vi behöver hjälpen från dem som "kan stödja oss och vägleda oss med visdom och försiktighet". Det som rör Maria, Beatrice och Lucia är i själva verket alltid gudomlig kärlek, "källan till frälsning och glädje", "till förnyat liv och därmed till lycka".

Dante och sankt Franciskus of Assisi

Påven tillägnar sedan ytterligare ett stycke till den helige Franciskus av Assisi, som i Dantes verk avbildas i "den välsignade vita rosen". Han ser ”mycket gemensamt” mellan helgonet från Assisi och den stora poeten: båda riktade sig till folket, den första "gick ut bland folket", den andra valde att inte använda latin, utan det språket alla använde. Båda öppnar sig dessutom "för skapelsens skönhet och värde", en spegel av dess Skapare. En lysande konstnär, vars humanism "förblir aktuell och relevant är Alighieri även "en föregångare till vår multimediekultur, eftersom ord och bild, symbol och ljud, poesi och dans i sitt arbete sammanfaller för att förmedla ett enda budskap.”

Ett budskap till alla

Påven fortsätter med att gratulera de lärare som "passionerat kommunicerar Dantes budskap och introducerar andra till de kulturella, religiösa och moraliska rikedomarna som finns i hans verk" och han ber att detta "arv" inte förblir inlåst i klassrum och universitet utan blir känt och sprids tack vare engagemanget från kristna församlingar och kulturföreningar. Han uppmanar också konstnärer att "ge röst, ansikte och hjärta, form, färg och ljud till Dantes poesi genom att följa den skönhetens väg som han så mästerligt vandrade” för att sprida "ett budskap om fred, frihet och broderskap".

En uppgift som är mer relevant än någonsin i detta historiska ögonblick, "förmörkat av situationer med djup omänsklighet och brist på förtroende och framtidsutsikter." Den stora poeten - avslutar det apostoliska brevet - kan därför ”hjälpa oss att fortsätta framåt med lugn och mod på den pilgrimsfärd som vi alla är kallade att göra, tills våra hjärtan finner sann fred och sann glädje, tills vi når hela mänsklighetens slutmål: Kärleken som rör solen och de andra stjärnorna.”

25 mars 2021, 15:43