Sök

Vatten Vatten 

Påven Franciskus efterlyser rent dricksvatten till alla

Påven Franciskus reflekterar över Världsvattendagen som firas varje år den 22 mars och säger att det är ett tillfälle för eftertanke och en uppmaning till handling eftersom många, över hela världen, inte har tillgång till rent vatten.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus kräver rent dricksvatten till alla och påpekar hur rent vatten är något ”som många av våra bröder och systrar inte har tillgång till.”

Efter Angelus-bönen på söndagen noterade påven den årliga Världsvattendagen som infaller varje år den 22 mars.

”I morgon är det Världsattendagen, som uppmanar oss att reflektera över värdet av denna underbara och oersättliga gåva från Gud. För oss troende är 'syster' vatten inte en vara: det är en universell symbol och en källa till liv och hälsa", sa han.

Påven betonade att så många människor världen över har liten tillgång till vatten, vilket kanske är förorenat med en viss hälsokris: "Det är nödvändigt att säkerställa dricksvatten och hälsa till alla."

En uppmaning till handling

Påven fortsatte med att tacka och uppmuntra dem som genom sin olika yrkesmässiga kapacitet och ansvar "arbetar för detta mycket viktiga syfte".

Han lyfte fram exemplet på Argentinas universitetsinstitut för vatten och sanitet, som ligger i vattenpalatset i Buenos Aires, med målet att utbilda i detta syfte.

"Jag tänker på dem som arbetar för att föra detta arbete framåt", fortsatte påven,  ”och höjer medvetenheten om vikten av vatten: "Tack så mycket till er argentinare som arbetar vid detta vattenuniversitet!"

Världsvattendagen 2021

Världsvattendagen infaller den 22 mars varje år, för att öka medvetenheten om den globala vattenkrisen. Ett centralt fokus är att stödja uppnåendet av det hållbara utvecklingsmålet (SDG) 6: vatten och hälsa inom 2030.

Temat för Världsvattendagen 2021 är värdet av vatten: ”Vattnets värde är högre ä dess pris - vatten har ett enormt och komplext värde för våra hushåll, mat, kultur, hälsa, utbildning, ekonomi och integriteten i vår naturliga miljö. Om vi ​​förbiser något av dessa värden riskerar vi att misshandla denna ändliga, oersättliga resurs. SDG 6 är att säkerställa vatten och hälsa för alla. Utan en heltäckande förståelse för vattnets sanna, flerdimensionella värde kommer vi inte att kunna skydda denna kritiska resurs till förmån för alla.”

22 mars 2021, 15:03