Sök

Interreligiöst möte i Ur: Abrahams barns bön

Under det interreligiösa mötet i Ur på lördagen lästes en bön upp som påven Franciskus hade skrivit - Abrahams barns bön.

Sebastian Ekberg – Vatikanstaten

Det interreligiösa mötet i Ur i Irak på lördagen hade samlat troende från de monoteistiska religionerna som alla erkänner Abraham som trosfader. Påven, som förutom sitt tal även hade skrivit en bön till tillfället, bad en man läsa den på arabiska.

Allsmäktige Gud, vår skapare, som älskar människosläktet och varje verk av dina händer: vi, Abrahams söner och döttrar som tillhör judendomen, kristendomen och islam, tillsammans med andra troende och med alla människor av god vilja, tackar dig för att ha givit oss Abraham, en enastående son av detta ädla och älskade land, till vår gemensamma fader i tron.

Vi tackar dig för hans föredöme som en trons man, som var trogen dig till slutet, övergav sin familj, stam och hemland för att färdas till okända marker.

Vi tackar dig också för det föredöme i mod, ihärdighet, andliga styrka, givmildhet och gästvänlighet som vår gemensamma fader i tron har ställt fram åt oss.

Vi tackar dig särskilt för hans heroiska tro, som visat sig i hans beredvillighet att offra sin son i lydnad till ditt bud. Vi vet att detta var en prövning av svåraste slag, från vilken han likväl gick segrande ur, eftersom han förbehållslöst förtröstade på dig, som är barmhärtig och alltid skänker nya möjligheter att börja på nytt.

Vi tackar dig för att du genom att välsigna vår fader Abraham gjorde honom till en välsignelse för alla folk.

Vi ber dig, vår fader Abrahams Gud och vår Gud, att ge oss en stark tro, som gör goda verk, en tro som öppnar våra hjärtan för dig och för alla våra bröder och systrar; och om ett okuvligt hopp som förmår att överallt se din trohet till dina löften.

Gör var och en av oss till ett vittne om din kärleksfulla omsorg för alla, särskilt för flyktingarna och de utsatta, änkorna och de faderlösa, de fattiga och de sjuka.

Öppna våra hjärtan för ömsesidig förlåtelse och gör oss till redskap för försoning, till byggare av ett mer rättvist och broderligt samhälle.

Välkomna till din boning av frid och ljus alla de som avlidit, och särskilt de som fallit offer för våld och krig.

Bistå de världsliga myndigheterna i deras mödor att söka och finna kidnappningsoffer, och beskydda på ett särskilt sätt kvinnorna och barnen.

Hjälp oss att ha omsorg om planeten, vårt gemensamma hem, som du i din godhet och givmildhet har skänkt åt oss alla.

Stöd våra händer i återuppbyggnaden av detta land, och ge oss den nödvändiga styrkan för att hjälpa de som tvingats lämna hus och hem, så att de kan återvända i trygghet och med värdighet, och börja nya, fridfulla och blomstrande liv. Amen

06 mars 2021, 13:32