Sök

Troskongregationen Troskongregationen 

Heliga Stolen: Samkönade par kan inte välsignas

På måndagen publicerade Troskongregationen en förklaring för trosläran svarar negativt på möjligheten att välsigna samkönade par: "Det är inte orättvis diskriminering, ingen dom över människor".

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Kyrkan har inte makten att välsigna samkönade par, och därför kan dessa inte "anses vara giltiga". Detta förklarades Troskongregationen som svar på ett "dubium" som hade presenterats. Det är med andra ord inte tillåtet för präster att välsigna homosexuella par som ber om ett slags religiöst erkännande av sin relation. Påven Franciskus, som alltid tillfrågas innan Troskongregationen publicerar den här typen av svar, "gav sitt samtycke" till publiceringen av svaret och den tillhörande förklaringen, undertecknad prefekten kardinal Luis Ladaria och av sekreteraren, ärkebiskop Giacomo Morandi.

Förtydligande

När Troskongregationen gör den här typen av uttalanden är det inte för att meddela en förändring i trosläran, utan snarare att förtydliga kyrkans ställning. Anledningen till detta förtydligande är ett antal uttalanden och en viss praxis. Dokumentet är en del av den "uppriktiga viljan att välkomna och leda homosexuella, som erbjuds vägar för tillväxt i tro", enligt det den apostoliska uppmaningen Amoris laetitia, understryker, som talar om "nödvändig hjälp" till homosexuella "att fullt ut förstå och uppfylla Guds vilja i sitt liv". Därför måste de pastorala projekten och förslagen i detta avseende utvärderas, och bland dessa finns dem som rör välsignelser.

Skillnad på par och individ

Grundläggande i Troskongregationens text är skillnaden mellan personer och partnerskapet. Det negativa svaret gällande välsignelsen av paret innebär inte att den enskilda individen döms. De måste tas emot "med respekt, medkänsla och försiktighet", för att undvika "varje orättvis diskriminering" vilket även troslärans tidigare dokument understryker.

Välsignelser är sakramentala

Här är anledningarna till det negativa svaret. Det första handlar om sanningen om och värdet av välsignelser, som är "sakramentala", kyrkans liturgiska handlingar, och kräver att de som välsignas "objektivt är ordnat att ta emot och uttrycka nåd, enligt Guds plan som är inskrivna i skapelsen".

Ingen välsignelse utanför äktenskapet

Relationer, till och med stabila, "som involverar sexuell samvaro utanför äktenskapet" - det vill säga utanför "den oupplösliga föreningen mellan en man och en kvinna", öppna för överföring av liv - svarar inte på denna "Guds plan", även om "positiva element" är närvarande i sådana relationer Detta gäller inte bara gäller homosexuella par utan alla par som involverar sexuell samvaro utanför äktenskapet.

En annan anledning till Troskongregationens nej representeras av risken att felaktigt jämföra välsignelserna av samkönade par som äktenskapets sakrament.

Slutligen specificerar Troskongregationen att svaret på "dubium" – oklarheterna -  inte utesluter "att välsignelser ges" till personer med homosexuell läggning, som visar viljan att leva i trohet till den plan Gud har uppenbarat”. Samtidigt förklaras varje "form av välsignelse som tenderar att erkänna samkönade par" olaglig.

16 mars 2021, 20:25