Sök

Vår Fru av Knock blir internationell helgedom. Påvens videobudskap

Påven Franciskus sände fredagen 29 mars ett videobudskap till de troende samlade i Knock i Irland och online i samband med upphöjningen av helgedomen Vår Fru av Knock. Den hittills nationella helgedomen upphöjdes genom en högtidlig ceremoni till internationell med särskild eukaristisk och mariansk vördnad.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Fredagen 29 mars upphöjdes den nationella helgedomen Vår Fru av Knock i Irland till internationell helgedom med särskild eukaristisk och mariansk vördnad. I samband med ceremonin, som hölls på fredagkvällen dels i närvaro i Knock och dels online, sände påven Franciskus ett videobudskap. Här följer påvens ord i helhet.

Kära bröder och systrar, god kväll!

Jag passar gärna på att genom kommunikationsmedel vara tillsammans med er i ett så här viktigt ögonblick för helgedomens liv.

Påvens videobudskap till Knock om betydelsen av tystnad och tro

Sedan uppenbarelsen 21 augusti 1879, då saliga Jungfru Maria visade sig för några invånare i byn Knock tillsammans med helige Josef och aposteln Johannes, har det irländska folket uttryckt vördnad för henne var det än har befunnit sig. Ni har varit ett missionerande folk. Det är gott att komma ihåg de många präster som har lämnat sina hembygder för att bli evangelister. Vi får inte heller glömma de många lekmän som har emigrerad till många länder och bevarat sin vördnad för Vår Fru av Knock levande. Så många familjer som under nästan ett och ett halvt sekel har överfört tron till sina barn och samlat sina vardagsmödor kring rosenkransbönen med bilden av Vår Fru av Knock i centrum. Jungfruns bedjande hållning visar än idag hur grundläggande bönelivet är, som kommer som ett hoppets budskap från denna helgedom. Ni vet det: vid uppenbarelsen i Knock sa Jungfrun inte ett ord. Hennes tystnad är dock ett språk; i själva verket är det det mest uttrycksfulla språket som vi får. Budskapet som kommer från Knock är det stora värdet som tystnaden har för tron.

“vid uppenbarelsen i Knock sa Jungfrun inte ett ord. Hennes tystnad är dock ett språk; i själva verket är det det mest uttrycksfulla språket som vi får.”

Det är tystnaden inför mysteriet som inte betyder att ge upp att förstå, utan att erfara kärleksmysteriets stöd och hjälp som Jesus gav av sig själv för oss alla som offerlamm för mänsklighetens frälsning. Det är tystanden inför det stora kärleksmysteriet som inte finner ett möjligt svar, om inte det att överlämna sig med tillit till Faderns barmhärtiga vilja. Det är slutligen tystanden som Jesus ber om när han undervisade: “när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.” (Matt 6:6-8).

Kära bröder och systrar som är i Knock och alla ni som följer denna högtidsstund via de nya kommunikationsmedlen! Att ha upphöjt den nationella helgedomen Vår Fru av Knock till internationell helgedom, med särskild eukaristisk och mariansk vördnad, är ett stort ansvar. Ni åtar er att alltid ha en öppen famn, som ett tecken på välkomnande av varje pilgrim som kommer till er från hela världen utan att be personen om någonting men bara erkänna honom och henne som en bror och en syster som vill dela samma upplevelse av bön i gemensamt syskonskap. Välkomnandet kombineras med nästankärleken och blir ett effektivt vittne om ett hjärta som öppnar sig för att ta emot Guds ord och den helige Andes nåd som ger styrka. Må det eukaristiska mysteriet som förenar oss i gemenskap med den uppståndne Herren och bland oss ​​alla, alltid vara stödet för att troget leva vår kallelse att vara "missionerande lärjungar", liksom Jungfru Maria som blev sin Sons evangeliums pilgrim. Må hon skydda och trösta oss med sitt barmhärtiga ansikte.

Hälsningar till er alla med böner om Guds välsignelse över er och jag ber er att vara snälla att be för mig!

19 mars 2021, 20:45