Sök

Foster Foster  

USA:s biskopar: Equality Act diskriminerar troende och hotar ofödda liv

I ett brev till kongressen uttrycker den amerikanska biskopskonferensen sitt motstånd mot förslaget till lagstiftning, och varnar för att det utgör juridiska och sociala hot mot medborgarna.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Fem amerikanska biskopskommittéordföranden har uttryckt sitt motstånd mot den nyligen återinförda jämställdhetslagen Equality Act (H. R. 5), som man planerar att rösta om i representanthuset under de kommande dagarna.

I ett brev som gemensamt undertecknats av ordförandena i USCCB-kommittéerna för religiös frihet, prolife, äktenskap, hem och katolsk utbildning,  framhäver den föreslagna lagens hot mot både troende och icketroende, mot yttrandefriheten, liksom mot trosbaserade välgörenhetsorganisationer och hälso- och sjukvårdspersonal med samvetsmotstånd, bland andra.

Könsdiskriminering, abort och jämställdhetslagen

Biskoparna varnar för att jämställdhetslagen, som påstås skydda människor som attraheras av samma kön eller olikartad könstillhörighet från diskriminering, snarare vill införa "nya och splittrande synpunkter på kön, på individer och organisationer, inklusive att avfärda sexuell skillnad och felaktigt presentera kön som en social konstruktion.

Biskoparna upprepade påven Franciskus reflektioner i frågan och noterade att ”man kan skilja på biologiskt kön och det sociokulturella genus, men inte separera dem”. Därför "är det en sak att förstå mänsklig svaghet och livets komplexitet, och något annat att acceptera ideologier som försöker dela oskiljaktiga aspekter av verkligheten".

De beklagar att denna lag även kan tolkas som om den omfattar ett abortmandat, vilket är "ett brott mot värdefulla rättigheter till liv och samvetsfrihet".

Biskopernas oro

Dessutom påpekar biskoparna att, i stället för att bekräfta mänsklig värdighet på ett sätt som överstiger befintligt praktiskt skydd, riskerar Equality Act att orsaka många sociala och juridiska skador.

De noterar att om lagen antas, kan den komma att straffa trosbaserade välgörenhetsorganisationer, och följaktligen deras förmånstagare, för deras tro på äktenskap och sexualitet; samt att tvinga människor och organisationer att tala och agera till stöd för ”könsbyte” även i fall där det strider mot deras professionella bedömning. På samma sätt kan människor som insisterar på sin tro på äktenskap och sexualitet uteslutas från karriärer och arbeten som de älskar.

Dessutom varnade biskoparna att skattebetalarna skulle kunna få mandat att betala för aborter, och hälso- och sjukvårdspersonal tvingas utföra dem, trots samvetsmotstånd, med resultatet att fler människoliv avslutas.

Biskoparna betonar också att jämställdhetslagen kan tvinga flickor och kvinnor att tävla mot pojkar och män som "påstår sig identifiera sig som kvinnor" i sport, samt dela omklädningsrum och duschutrymmen med dem. Den kan också vidga regeringens definition av offentliga platser, till att inkludera religiösa, och tvinga dem att tillåta verksamheter som strider mot deras tro.

Mänsklig värdighet, respekt för alla utan diskriminering

De amerikanska biskoparna hävdar att tron ​​på mänsklig värdighet återspeglas i kyrkans välgörenhetsarbete som riktar sig till alla, oavsett etnisk tillhörighet eller religion.

Biskoparna avslutar sitt budskap med att betona att den katolska kyrkan - den största icke-statliga leverantören av mänskliga tjänster i landet – har samma grundläggande övertygelser om att människan är skapad med inneboende värdighet och i Guds avbild. Dessa övertygelser "motiverar både våra ståndpunkter om livet, äktenskapet och sexualiteten, och även vår uppmaning att tjäna de mest utsatta och det allmänna bästa."

25 februari 2021, 17:30