Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus: ”Gud låter sig ”smittas” av vår mänsklighet och räddar den"

Under sin Angelus på söndagen talade påven Franciskus om de två överträdelser som dagens evangelium presenterar och uppmanade till att följa de båda. ”Ha modet att lämna er isolering, och modet att gå bortom sociala regler”, sa påven Franciskus.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Under sin Angelusbön från fönstret i det Apostoliska palatset vid tolvslaget på söndagen, utgick påven Franciskus från dagens evangelium ut Markusevangeliet (jfr Mk 1,40-45), som handlar om Jesus möte med en spetälsk man. De spetälska betraktades som orena, och sjukdomen ansågs vara ett Guds straff. De var tvungna  enlig lagen att leva isolerade från centrum, och uteslöts från allt mänskligt, socialt och religiöst liv.

”Men Jesus låter mannen närma sig honom, han fylls med medlidande, och räcker ut handen och rör vid honom”, sa påven och fortsatte:

”Gud kommer för att vara nära, i vårt liv, han har medlidande med den sårade mänsklighetens öde och kommer för att bryta ner alla hinder som gör det omöjligt  att leva i relation till honom, med andra och med oss sig själva. I det här avsnittet kan vi se två "överträdelser": den spetälskes överträdelse när han närmar sig Jesus och Jesus som, rörd av medlidande, rör vid honom för att läka honom. Båda är skyldiga överträdelser.”

Den första överträdelsen

Den första överträdelsen gör den spetälske, förklarar påven, ”när han lämnar isoleringen för at närma sig Jesus.”

”I Jesus se han ett annat Guds ansikte: inte Gud som tuktar, utan medlidandets och kärlekens Fader, som befriar oss från synd och aldrig utesluter oss från sin barmhärtighet. Det är därför som människan kan komma ur sin isolering, för i Jesus finner han Gud som delar hennes smärta. Jesu attityd lockar henne och driver henne ut ur sig själv, för att överlämna sin smärtsamma historia till honom.”

Den andra överträdelsen

”Den andra överträdelsen gör Jesus”, fortsatte påven, ”när han sträcker ut handen och rör vid honom för att läka honom.

”Att röra vid någon med kärlek innebär att skapa en relation, gå in i gemenskap, engagera sig i den andras liv, och även dela den andres smärta. Med denna gest visar Jesus att Gud inte är likgiltig inte håller sig på ett "säkert avstånd". Gud närmar sig med medlidande och berör vårt liv för att läka det.”

Gud låter sig ”smittas” av oss

Påven Franciskus placerade evangeliet i vår tid och betonade att även i vår värld lever många både av spetälska och av andra sjukdomar, som är förknippade med sociala fördomar och i vissa fall även religiös diskriminering:

”Var och en av oss kan uppleva sår, misslyckanden, lidanden och själviskhet som stänger oss för Gud och andra. Men Jesus påminner oss om att Gud inte är en abstrakt idé eller lära. Gud låter sig ”smittas” av vår sårade mänsklighet och inte är rädd för att komma i kontakt med våra sår.”

Följ evangeliska överträdelser

”Tvärtom tystar vi ofta ner smärtan och döljer den”, noterar påven, ”för att respektera det goda ryktets regler och sociala seder. Vi låter oss inte heller involveras i andras lidande av rädsla eller själviska beräkningar.”

Därför avslutade påven sin Angelus med uppmaningen att be Herren om nåden att följa dessa två evangeliska "överträdelser":

”Både de spetälskes överträdelse, att ha modet att lämna vår isolering, och, istället för att stanna där och sörja över våra misslyckanden, gå till Jesus som vi är. Och även Jesu överträdelse: att fyllas av en kärlek som får oss att gå utöver konventioner, som övervinner fördomar och rädslan att blanda sig i andras liv. Må Jungfru Maria följa oss ​​på denna resa.”

14 februari 2021, 15:11