Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus: ”Att värna om sjuka och lidande är inte en valfri aktivitet”

På söndagen bad påven Franciskus återigen Angelus vid sitt fönster i det Apostoliska Palatset eftersom Petersplatsen hade öppnat för deltagare. Påven reflekterade över evangeliet som handlar om hur Jesus helar Petrus svärmor, och andra sjuka och driver ut demoner.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Söndagens läsning ur Markusevangeliets första kapitel, (jfr Mk 1, 29-39) om det första helandet, hur Petrus svärmor botas, gav påven Franciskus tillfälle att på nytt betona det milda i Jesu helande - ”han tog hennes hand och hon reste sig upp” (v. 31) – och att efter att hon  botats återupptog hon sitt vanliga liv:

”Jesu helande kraft möter inget motstånd. Den helade personen återupptar sitt normala liv och tänker genast på andra och inte på sig själv. Detta är viktigt, det är tecknet på sann "hälsa"!”

De sjuka är en del av kyrkans mission

Påven fortsatte att förklara varför det inte är en valfri aktivitet för kyrkan att värna om sjuka och lidande:

”Från första början visar Jesus därför sin förkärlek till personer som lider i kropp och ande. Han närmar sig dem som lider både i kropp och själ. Det är Faderns förkärlek, som han inkarnerar och manifesterar i gärningar och ord.”

Men Jesus vill inte att hans lärjungar skulle vara ögonvittnen och åskådare”, förklarade påven. ”Han involverade dem, han sänder dem, och han gav dem kraften att läka de sjuka och driva ut demoner (jfr Matt 10,1; Mark 6,7):

”Detta har fortsatt att vara en del av kyrkan liv fram till idag. Att ta hand om sjuka är inte en "valfri aktivitet" för kyrkan, nej! Det är inte ett tillbehör. Att ta hand om de sjuka av alla slag är en integrerad del av kyrkans mission, liksom Jesus. Det är uppdraget att föra Guds ömhet till den lidande mänskligheten.”

Jesus böjer sig i medlidande

Jesus ger oss svaret på vårt mänskliga tillstånd som, samtidigt som det är högt i värdighet är det så ömtåligt. Varför? Påven betonade att Jesus inte svarar med en förklaring på varför vårt tillstånd är så bräckligt, utan med att ”böja sig över oss med sin kärleksfulla närvaro”:

”Han böjer sig för att den andra ska resa sig. Låt oss inte glömma att den enda gången man får, se ner på en person, uppifrån och ner, är när man sträcker ut handen för att hjälpa dem att resa sig. Den enda. Och detta är det uppdrag som Jesus anförtrott kyrkan. Guds Son uppenbarar inte sitt herravälde "uppifrån", inte på avstånd, utan genom att böja sig över mänskligheten och sträcka ut sin hand. Han manifesterar sitt herravälde i närhet, ömhet och medlidande… Hur ofta läser vi inte att Jesus kände medlidande inför någon sjuk eller på annat sätt lidande person."

Påven avslutade med at rikta sig till Jungfru Maria och be henne ”hjälpa oss att låta oss botas av Jesus – det behöver vi alltid, vi alla - för att i vår tur kunna vittna om Guds helande ömhet.”

08 februari 2021, 13:19