Sök

Gregoriansk sång Gregoriansk sång 

Påven till musikerna: ”Må musikens tystnad vara en kreativ paus”

Det Påvliga Kulturrådet håller mellan 4-5 februari sin 4:e internationella konferens om kyrkomusik med temat ”Kyrka och musik: texter och sammanhang”, virtuellt och påven skickade på torsdagen sina tankar till deltagarna i ett videoklipp. ”Må röster, musikinstrument och kompositioner fortsätta att uttrycka harmonin i Guds röst, som leder till symfoni, det vill säga universellt broderskap.”

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

”Kyrka och musik: texter och sammanhang” är temat på årets internationella konferens om kyrkomusik som organiseras av det Påvliga Kulturrådet, i samarbete med det Påvliga Institutet för Sakral Musik och det Påvliga Liturgiska Institutet vid Sankt Anselmo universitetet i Rom.

Kyrkans musikarv inspirerar

Påven reflekterade över musikens roll i liturgin och evangelisationen med utgångspunkt från profeten Jesajas ord: " Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, sjung hans lov över hela jorden"(42,10).

”Kyrkans musikarv är väldigt varierat, och det berikar inte bara liturgin”, sa påven och påminde om hur samtida kompositörer inspireras av kyrkans musikarv som den gregorianska sången och Palestrina, till att skapa my kyrkomusik.

Musiken prövad av pandemin

Påvens tankar gick till de musiker vars verksamhet och arbete påverkats negativt av Coronaviruspandemin: ”Många har ansträngt sig för att fortsätta erbjuda musik med ny kreativitet”, sa påven och hoppades att musikverksamheten kan pånyttfödas snart igen.

Miguel Cervantes skrev i Don Quijote: "Där det finns musik finns det inget ont". (Del II, c. 34) sa påven och betonade att musik texter och kompositioner, stimulerar samvete och skapar ett universellt broderskap.

Värdet av tysta pauser

”Länge har jag tigit, varit tyst och behärskat mig” (42,14), citerade påven återigen Jesaja och påpekade att en god musiker känner väl till värdet av tystnad, av pauser:

”Växlingen mellan ljud och tystnad är fruktbart och gör det möjligt att lyssna. Den tysta pausen spelar en grundläggande roll i varje dialog. Kära musiker, den gemensamma utmaningen är att lyssna på varandra. I liturgin uppmanas vi att lyssna på Guds ord. Ordet är vår "text", huvudtexten; församlingen vårt "sammanhang". Ordet är en källa till mening, det belyser och leder församlingens vandring. Vi vet hur viktigt det är att berätta frälsningshistorien med ett språk som man kan förstå. Musiken hjälpa bibliska texter att "tala" i nya och olika kulturella sammanhang, så att det gudomliga ordet effektivt kan nå sinnena och hjärtana.”

Kommer denna paus bli en ny sång?

”Och jag skulle vilja avsluta med en fråga som uppstår spontant i den situation vi befinner oss i, orsakad av pandemin”, avslutade påven sitt videoklipp: ”är tystnaden vi lever i tom eller befinner vi oss i en lyssningsfas? Kommer denna fas tillåta en ny sång växa fram?

”Må texten och sammanhanget, som nu har en ny form, stimulerar oss att återuppta vår resa tillsammans, för "hjärtanas enhet blir djupare av rösternas enhet" (Instruktion Musicam sacram, 5). Må röster, musikinstrument och kompositioner fortsätta att uttrycka harmonin i Guds röst, som leder till "symfonin", det vill säga universellt broderskap.”

04 februari 2021, 12:50