Sök

Focolarerörelsens generalförsamling avslutades med påvlig audiens i Paulus VI:s audienshall Focolarerörelsens generalförsamling avslutades med påvlig audiens i Paulus VI:s audienshall 

Påven till Focolarerörelsen: Vittna om evangeliet med dialog och öppenhet för alla

Påven Franciskus tog emot Focolarerörelsen på audiens lördagen 6 februari i samband med dess generalförsamling och uppmuntrade dem att fortsätta följa grundaren Chiara Lubichs karisma.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus tog på lördagen 6 februari emot Focolarerörelsen på audiens i samband med dess generalförsamling. Under generalförsamlingen har rörelsen tagit upp viktiga frågor och valt nya ansvariga och efter anföranden av avgående ordföranden Maria Voce och den nyvalda Margaret Karram talade påven.

Han tackade för talen, för att kardinal Kevin Farrell och Linda Ghisoni från Påvliga avdelningen för lekmän, familjen och livet var närvarande, alla som följde strömningen av audiensen och hela Focolarerörelsen, Marias verk. Påven sa att han för att uppmuntra dem på deras vandring ville reflektera över tre punkter: rörelsens liv efter grundaren Chiara Lubichs bortgång, krisens betydelse och andligt liv med koherens och realism.  

Rörelsens liv i grundarens karisma

Påven uppmuntrade rörelsen att, nu 12 år efter att dess grundare Chiara Lubich gick bort, fortsätta enligt hennes karisma att vara öppna för andra, vilka de än är, med övertygelsen att evangeliet är avsett för alla och är mänsklighetens surdeg på alla platser och i alla tider.

”Denna inställning av öppenhet och dialog hjälper er att undvika all självreferens, som aldrig kommer av en god ande”, sa påven och påpekade att detta är något vi hoppas på för hela Kyrkan. Självreferens, förklarade han, leder till att man innesluter sig i sig själv vilket alltid leder till att försvara institutionen till nackdel för folket och som också kan leda till att rättfärdiga eller dölja former av övergrepp. Det är bättre att vara modiga, sa påven, och se varje dag som en gåva för att följa sina ideal med Guds hjälp i tro och ödmjukhet, som Jungfru Maria efter bebådelsen.

Krisens betydelse

Den andra reflektionen om krisens betydelse, något som påven sa att han även tog upp med Roms kuria inför julen, handlade just om att se krisen som ett tillfälle att återhämta sig. Påven talade om hur kyrkans tradition lär oss att det är oumbärligt att skilja på frågor som gäller församling och organisation och dem som gäller enskilda personers andliga kris. Vad gäller samvetsfrågor ska de inte hanteras av rörelsen, sa påven, eftersom en hopblandning mellan ledarnas frågor och det personliga samvetet ger plats för maktövergrepp.

Andligt liv med koherens och realism

För det tredje talade påven om vikten ev ett andligt liv med koherens och realism. Målet med er karisma, sa påven till Focolarerörelsen, är det som Jesus bad om: «att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss» (Joh 17:21). Detta, sa påven, kräver ett dubbelt åtagande, att verka både utanför och inom rörelsen: dels att broderligt visa närhet och vittna om den Uppståndne bland vår tids kvinnor och män och främja rättvisa och fred och dels att inom rörelsen alltmer främja synodaliteten med alla medlemmar och värna om att alla kan erbjuda sina gåvor och åsikter i sanning och frihet.

06 februari 2021, 13:25