Sök

Påvens audiens med "Catholic News Service" Påvens audiens med "Catholic News Service" 

Påven till CNS: Hjälp unga skilja på gott och ont

I en tid som präglas av desinformation och manipulering av nyheter uppmuntrar påven den amerikanska biskopskonferensens nyhetsbyrå Catholic News Service att fortsätta att främja dialogen och en kommunikation som vägleder särskilt ungdomar.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Den amerikanska nyhetsbyrån Catholic News Service, knuten till USA:s biskopskonferens har fyllt 100 år. För att fira detta tog påven Franciskus emot de Rombaserade journalisterna i en privat audiens i Vatikanen på måndagen. Hans budskap till dem var att använda journalistiken till att vägleda, särskilt de yngre generationerna, att skilja på gott och ont och att bekräfta vikten av att arbeta för värden som rättvisa, harmoni och respekt för skapelsen. Catholic News Service föddes 1920 som National Catholic Welfare Council Press Department och utvecklades därefter allteftersom till en global katolsk nyhetsbyrå.

Under dessa hundra år har CNS gett ett ovärderligt bidrag i den engelsktalande världen genom information om kyrkans mission, att förkunna evangeliet och vittna om Guds kärlek, uppenbarad i Jesus Kristus.

Sprid sanningen rättvis, troget och informerat

Nyhetsbyråns motto är ”rättvis, trogen och informerad” och påven kopplade det till sina ord i årets budskap till Världsdagen för Sociala Kommunikationer:  

”I en tid där nyheter ofta manipuleras och felaktig information sprids vida brett, försöker ni göra sanningen känd med orden i ert motto, "rättvist, troget och informerat".

Främja dialogen och hjälp till att skilja gott från ont

Därav påvens uppmuntran att fortsätta att tjäna sanningen, i syftet att bilda framför allt de yngre generationerna:

”Jag tackar er för ert arbete och jag uppmuntrar er att fortsätta att främja dialogen och den lojala kommunikationen mellan människor och samhällen. Vi behöver media som kan hjälpa människor, särskilt unga, att skilja på gott och ont, att utveckla sunda bedömningar baserade på en tydlig och opartisk presentation av fakta och att erkänna vikten av att arbeta för rättvisa, social harmoni och respekt för vårt gemensamma hem.”

Avslutningsvis sa påven att han hoppas att den anda av enhet med biskopen av Rom, som alltid har kännetecknat för den katolska nyhetsbyrån, må fortsätta att styra deras engagemang för att tjäna sanningen med ödmjukhet och ansvar.

-Jag försäkrar er och era kollegor om mina böner; och jag ber er att komma ihåg att be för mig, avslutade påven.

01 februari 2021, 16:12