Sök

Kyrka tillägnad Vår Fru av tystnaden, Brasilien Kyrka tillägnad Vår Fru av tystnaden, Brasilien 

Påven till Brasiliens troende: Fasta, en tid för syskonskap och dialog

I samband med att Brasiliens biskopskonferens och de kristna kyrkornas nationella råd satte igång fastans samordnade ekumeniska syskonskapskampanj ber påven Franciskus de kristna i landet att övervinna uppdelningar och enas kring livet, för att komma ur pandemin.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Fastan erbjuder kristna gott om utrymme för att kunna visa nästankärlek och om den sammanflätas med ekumenik öppnas våra hjärtan för frid i Gud. Detta skriver påven Franciskus sammanfattningsvis på Askonsdagen i ett budskap till Brasiliens troende som är engagerade i en ekumenisk syskonskapskampanj under fastan.

“först och främst se det som vi söker: frid inför den ende Guden”

Denna tanke är en del i påven Franciskus fastebudskap till Brasiliens troende som sedan tiotals år tillbaka genomför kampanjen för syskonskapet. Temat för årets fastekampanj är "Syskonskap och dialog: kärleksåtagande”. Påven påminner om fastans grundläggande värden och med tanke på att coronaviruspandemin har slagit särskilt hårt emot brasilianarna skriver påven:

Kristus ”inbjuder oss att be för dem som har dött, välsigna den osjälviska tjänst som många i vårdpersonalen har utfört och uppmuntra solidaritet bland människor av god vilja. Han kallar oss att ta hand om oss själva, vår hälsa och att intressera oss för varandra, som Han lär oss i liknelsen om den barmhärtige samariern”.

Resekamrater

Påven ser denna ekumeniska kampanj som en anledning till hopp. Kristna, understryker han, ”är de första som ska föregå med gott exempel och börja med en ekumenisk dialog”, som han sa lär oss att ”öppna hjärtat för vår resekamrat utan rädsla eller misstanke och först och främst se det som vi söker: frid inför den ende Guden”.

Fastans tre redskap

Påven påminner om sina ord i encyklikan Fratelli tutti; att denna relation av respekt och gemenskap ger “ett värdefullt bidrag till byggandet av syskonskap och skyddet av rättvisa i samhället” och han påminde om att detta gäller i den gemensamma kampen för att “övervinna pandemin”. “Vi gör detta för att vi ska kunna övervinna splittringar och förena oss i livet”, förklarar han.

För att undvika att, när vi väl har övervunnit hälsokrisen, faller tillbaka i frestelsen för ”febril konsumism och nya former av egoistiskt självskydd”, uppmuntrar påven till att ta hjälp av fastans tre redskap: bön, fasta och välgörenhet.

20 februari 2021, 08:55