Sök

Påven Franciskus på besök vid IFAD 2019 Påven Franciskus på besök vid IFAD 2019  

Påven sände videobudskap till forum för ursprungsfolk

Påven Franciskus sände ett budskap till forumet för ursprungsfolk som organiseras av FN:s fackorgan Internationella fonden för jordbruksutveckling, IFAD. Han betonade att gemenskapen mellan människor blomstrar när det råder solidaritet och mångfald.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Det femte globala mötet för forum för ursprungsfolk, organsierat av Förenta nationernas fackorgan IFAD, Internationella fonden för jordbruksutveckling äger rum 2, 3, 4 och 15 februari 2021. Man fokuserar på värdet av inhemska livsmedelssystem och motståndskraft i samband med covid-19-pandemin. Påven Franciskus sände ett videobudskap till mötesdeltagarna på tisdagen 2 februari.

Han uttrycker där sin närhet till deltagarna och organisatörerna och belyser kyrkans åtagande att fortsätta att vandra tillsammans för att, som han säger, ”uttrycka vår övertygelse att globalisering inte kan betyda en likformighet som ignorerar mångfald och påtvingar en ny typ av kolonialisering”.

Solidaritet och mångfald

Påven understryker att ett alternativ måste skapas som ”baseras på solidaritet så att ingen känner sig ignorerad, men som heller inte övermodigt påtvingar sin egen linje”. Tvärtom, säger påven, ”när mångfalden artikuleras och ömsesidigt berikas, blomstrar och upplivas gemenskapen mellan människor”. Han säger vidare att utveckling måste främjas på ett sätt som inte har ”konsumtion som syfte och mål, utan verkligen övervakar miljön, lyssnar, lär sig och förädlar”.

Integrerad ekologi

“Detta är vad integrerad ekologi består av, där social rättvisa kombineras med skyddet av planeten”, understryker påven. ”Endast med denna ödmjukhet i anden, kan vi helt och hållet besegra hungern och få ett samhälle som bygger på varaktiga värden, som inte är frukten av passerande modenycker och partiskhet, utan av rättvisa och godhet”.

Altruism och generositet för kommande generation

Påven avslutar sitt budskap med att uttrycka hopp om att forumets arbete ska ge ”rik frukt”. För att överlämna en värld som är "en skatt" till kommande generation, säger påven, "låt oss vara uppmärksamma på vad som är till nytta för alla och det blir just vad som kommer att göra det möjligt för oss att passera genom denna värld och lämna efter oss en fåra av altruism och generositet".

04 februari 2021, 08:34