Sök

Påven minns de 21 kristna som avrättades på Libyens strand 2015

Men en videosändning anslöt sig påven Franciskus till minnesstunden över de 21 kristna martyrerna som dödades för sex år sedan av den självutnämnda islamiska staten. ”De är helgon, alla kristnas heliga”. Videon där deras avrättning visades släpptes den 15 februari 2015.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

En linje med 21 kristna, 20 egyptiska ortodoxa kopter och en kristen man från Ghana, klädda i orange overaller, knäböjande på en strand i Sirte, i Libyen. Som martyrer före dem genom århundradena fick de höra att om de förnekade sin tro skulle de slippa avrättningen. Det gjorde de inte. De dödades av terrorister i svarta uniformer från den självutnämnda islamiska staten. Den dagen i februari 2015 satte sina spår även i påven Franciskus hjärta, och i ett videomeddelande idag, fem år senare, minns han dem som trosvittnen "döpta kristna med vatten och Helig Ande, och den dagen även döpta i martyriets blod".

Redan 2015 inkluderade den ortodoxa patriarken Tawadros deras namn i "Synassary", som är den östliga motsvarigheten till det romerska martyrologiet, med namnen på de som vördas som saliga och heliga. ”De är våra helgon”, bekräftar påven, ”helgon som tillhör alla kristna samfund och traditioner. Deras liv tvättades i Lammets blod. De tillhör Guds trogna folk.”

Från enkel tro till den största gåvan

Hjärtat i påvens videobudskap är deras tro och vittnesbörd om Jesus. De var normala män, familjefäder, noterade påven, som arbetade utomlands för att försörja sina familjer, "med arbetets värdighet":

”Och dessa män vittnade om Jesus Kristus. De avrättades brutalt av Isis och medan de dog sa de: "Herre Jesus!". De bekände Jesu namn. Det är sant att det är tragiskt hur dessa män dog på stranden; men det är också sant att stranden välsignades av deras blod. Och det är ännu mer sant att de i sin enkelhet, i sin enkla men konsekventa tro, fick den största gåvan som en kristen kan få: att vittna om Jesus Kristus till den punkten att de gav sitt liv.”

Tack till Guds folks mödrar

"Jag tackar Gud vår Fader för att han gav oss dessa modiga bröder", fortsätter Franciskus. "Jag tackar den Helige Ande för att han gav dem styrkan och konsekvensen att bekänna Jesus Kristus med sina liv" och även "biskoparna, prästerna i den koptiska systerkyrkan som uppfostrade dem och lärde dem att växa i tron".

Påvens tack går även till mödrarna till dessa avlivade män, som vårdade deras tro: ”de är mödrarna till Guds heliga folk som gör tron till dialekt, en dialekt som går bortom språk, tillhörighetens dialekt.”

Bekännelsen att Jesus Kristus är Herren

Den koptiska ortodoxa patriarken Tawadros och den anglikanska primaten, ärkebiskopen av Canterbury Justin Welby, deltog i minnesdagen.

”Jag förenar mig med er alla biskopar, samlade denna minnesdag. Med dig, bäste Tawadros, bror och vän. Till dig, Justin Welby, som också ville delta i detta möte”.

Påven tackar Gud och hans folk

Men framför allt ansluter sig påven till de heliga troende, Guds folk, som "i sin enkelhet, med sin konsekvens och sina inkonsekvenser, med nåd och synder, fortsätter bekänna Jesus Kristus: Jesus Kristus är Herren".

Avslutningsvis gick påvens tack till de 21 heliga kristna för deras vittnesbörd. ”Och jag tackar dig, Herre Jesus Kristus, för att du var nära ditt folk och inte övergav dem.”

Påven uppmanar alla till att be tillsammans idag till minnet av dessa tjugoen koptiska martyrer, om deras "förbön för oss alla inför Fadern". I februari 2015 firade påven Franciskus mässan i Sankta Martas kapell bara för dem. ”Herren”, sa han då, "välkomnar dem som martyrer".

16 februari 2021, 13:21