Sök

Allmänna audiensen 3 februari 2021 Allmänna audiensen 3 februari 2021 

Påven: Liturgin är vår kristna böns källa och höjdpunkt

All kristen andlighet grundas på firandet av de heliga mysterierna - i onsdagsaudiensens trosundervisning 3 februari talade påven Franciskus vidare om bönen och fokuserade på den liturgiska bönen.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus talade vidare i serien katekeser om bönen vid dagens allmänna audiens 3 februari, som strömmades på Vatican News' kanaler från apostoliska palatset i Vatikanen. Han fokuserade på kyrkans gemensamma bön i liturgin. Här följer en sammanfattning av påvens ord:

Kära bröder och systrar!

I vår pågående katekes om bönen vänder vi oss nu till den heliga liturgin, kyrkans gemensamma bön. Andra Vatikankonciliet betonade liturgins betydelse tillsammans med personlig bön för kristnas andliga liv. All kristen andlighet grundas på firandet av de heliga mysterierna, där Jesus Kristus, i den helige Andens kraft, blir närvarande mitt bland sitt folk genom förmedlingen av brödets, vinets, vattnets och oljans sakramentala tecken. Just som Guds Son i inkarnationen blev människa och bodde bland oss, så blir han nu närvarande i all sin frälsande kraft genom ordets och sakramentets liturgiska firande. Personlig bön är menad att göra kyrkans liturgiska bön till sin i sitt inre och fullt tillägna sig dess andliga skatt (jfr KKK 2655). Eftersom liturgin är vår kristna böns källa och höjdpunkt, är vi alla kallade att aktivt delta i denna stora tillbedjan genom att erbjuda våra egna liv i förening med Kristus som ett heligt och behagligt offer till Fadern.

“Personlig bön är menad att göra kyrkans liturgiska bön till sin i sitt inre och fullt tillägna sig dess andliga skatt”

03 februari 2021, 09:55