Sök

Påven gratulerar Vatikanradion på 90-årsdagen: kommunicera sanningen

Påven Franciskus gratulerade på fredagen Vatiknradion som grundades av Pius XI den 12 februari 1931."Tack för ert arbete som når fjärran platser. Fortsätt att tala till världen med mod och kreativitet”, sa påven.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Vatikanradion har tjänat åtta påvar och på 90-årsdagen den 12 februari riktade påven Franciskus sin hälsning till radions arbetsgrupp.

"Kära bröder och systrar, grattis, börjar påven sitt meddelande.

”Det är viktigt att bevara minnet av vår historia och att vara nostalgisk inte så mycket över det förflutna utan över den framtid vi kallas att bygga. Tack för ert arbete. Tack för den kärlek ni lägger i det. Radion är vacker för att den bär ordet till de mest avlägsna platserna. Och idag kombineras ljudet med bilder och texter. Fortsätt med mod och kreativitet när ni talar till världen och forma så en kommunikation som visar på sanningen om saker och ting.”

Ansvariga för det vi kommunicerar

Påven avslutade med att påminna om sina ord i det senaste budskapet till Världsdagen för Sociala Kommunikationer i maj 2021, det vill säga: "skilj det vilseledande uppseendeväckande från sanningen", särskilt sanningen som ingen berättar för att man inte bryr sig om att söka efter den. Påven föreslår det evangeliska "Kom och se" till operatörer inom sektorn, för, som han säger han, "i kommunikation kan ingenting någonsin helt ersätta att se personligen”.

Kom och se

”Det finns en värld som måste berättas med klara ögon men för att göra det, insisterar påven, är det nödvändigt att verifiera personligen.

Kom och se "- skriver han - är det enklaste sättet att komma i kontakt med en verklighet. Det är den mest ärliga eftersom man måste mötas för att lära känna personer, tillåta personen framför mig att tala med mig, låt hans vittnesbörd nå mig".

Därför är urskiljning grundläggande i en mediekontext där manipulation och narcissism utövar sitt inflytande. Påven ber om denna urskiljning i informationsarbetet:

"Vi är alla ansvariga över vår kommunikation, för den information vi ger, för kontrollen vi kan utöva tillsammans över falska nyheter för att avslöja dem. Vi är alla kallade att vara vittnen om sanningen: gå, se och dela".

12 februari 2021, 15:29