Sök

Gabriel av den smärtorika Modern helgonförklarades för 100 år sedan. Påven i ett budskap till Teramo-Atri stift: En förebild för de unga. Gabriel av den smärtorika Modern helgonförklarades för 100 år sedan. Påven i ett budskap till Teramo-Atri stift: En förebild för de unga. 

Påven: Gabriel av den smärtorika Modern – förebild för de unga

Skyddshelgonet för ungdomar Gabriel av den smärtorika Modern kanoniserades för hundra år sedan. Detta uppmärksammas genom ett jubelår som inleds idag 27 februari. Påven Franciskus visar sin andliga närhet till firandet genom ett brev till Teramo-Atri stift i Italien. ”Hans kristna vittnesbörd var så extraordinärt och unikt, att det kan utpekas som förebild för hela Kyrkan, särskilt för de nya generationerna.”

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus sällar sig till 100-årsfirandet av helige Gabriel av den smärtorika Moderns helgonförklaring. Helgonet, som var präststuderande passionist och dog vid ung ålder i Isola di Gran Sasso i Abruzzerna i Italien, är skyddshelgon för ungdomar, studenter och teologistuderande.

“100-årsfirandet av helige Gabriel av den smärtorika Moderns helgonförklaring”

I ett brev till biskopen av Teramo-Atri stift msgr Lorenzo Leuzzi uttrycker påven sitt hopp om att firandet “kan återuppliva tillgivenhet och hängivenhet hos dem som ser detta älskade helgon som ett exemplariskt vittne av evangeliet och en förbedjare inför Gud ”. I brevet daterat 13 februari 2021 i San Giovanni in Laterano skriver påven:

Förebild för hela Kyrkan

”Det har gått hundra år sedan min företrädare Benedictus XV helgonförklarade Gabriel av den smärtorika Modern, som dog i Isola del Gran Sasso 27 februari 1862 vid 24 års ålder. Detta firande betonar att hans kristna vittnesbörd var så extraordinärt och enastående det kan utpekas som förebild för hela Kyrkan, särskilt för de nya generationerna.

Ungdomarnas skyddshelgon

För att påminna om årsfirandets betydelse, vill jag ena mig andligt med dess stift, passionistfäderna, de abbruzzesiska och molisanska kristna kommuniteterna liksom dem som deltar vid inledningen av jubiléet med öppnandet av den heliga porten i helgedomen tillägnad ungdomarnas skyddshelgon. Jag hoppas att de inplanerade evenemangen för hundraårsdagen kan återuppliva tillgivenhet och hängivenhet hos dem som ser detta älskade helgon som ett exemplariskt vittne av evangeliet och en förbedjare inför Gud.

Den gamla helgedomen tillägnad helige Gabriel av den Smärtofyllda Modern i Abruzzerna, Italien
Den gamla helgedomen tillägnad helige Gabriel av den Smärtofyllda Modern i Abruzzerna, Italien

Gabriel var en ung man av sin tid, full av liv och entusiasm och besjälad med en önskan om fullhet som drev honom bortom världsliga och kortlivade verkligheter, för att ta sin tillflykt i Kristus. Än idag inbjuder han ungdomarna att i sig själva erkänna önskan om liv och belåtenhet, som inte kan skiljas från sökandet efter Gud och mötet med hans Ord att förankra sin existens på, i syskonens och särskilt de allra svagastes tjänst.

Den nya helgedomen tillägnad helige Gabriel av den Smärtofyllda Modern i Isola di Gran Sasso i Abruzzerna, Italien
Den nya helgedomen tillägnad helige Gabriel av den Smärtofyllda Modern i Isola di Gran Sasso i Abruzzerna, Italien

Med sitt korta, men intensiva, liv har han lämnad avtryck som varar i all sin effektivitet. Må denna unga passionist, som var stark i tron, fast i hoppet och brinnande för välgörenheten, vara förebilden som visar vägen för gudsvigda personer och lekmän i spänningen mellan kärleken till Gud och den för medmänniskan. Särskilt i dessa tider av hälsoskris, och som konsekvens ekonomisk och social bräcklighet, är det nödvändigt att Herrens lärjungar alltmer blir gemenskapens och syskonskapets verktyg och utvidgar Kristi nästankärlek till de andra och strålar ut det genom konkreta förhållningssätt av närhet, ömhet och hängivenhet.

Återupptäcka Herren

Jag önskar dem som deltar i de olika initiativen, som har tagits för att leva detta jubelår i bön och nästankärlek, att kunna återupptäcka Herren och se honom i varje bror och systers ansikte för att erbjuda dem tröst och hopp. I denna känsla – samtidigt som jag ber om böner för mig – sänder jag av hjärtat den apostoliska välsignelsen."

27 februari 2021, 13:21