Sök

Påven Franciskus i den Gudomliga Barmhärtighetens sanktuarium i Polen 2016 Påven Franciskus i den Gudomliga Barmhärtighetens sanktuarium i Polen 2016 

Påven Franciskus: Må Jesus barmhärtighets eld sprider sig över hela världen

90 år efter att Jesus uppenbarade sig för syster Faustina Kowalska, sänder påven ett brev till biskopen av Plock, i vilket han uppmanar till att återvända till "barmhärtighetens källa", för att växa i "tålamod, förlåtelse och kärlek".

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

”Sprid Jesu barmhärtighets eld till världen. Var ett tecken på hans närvaro”. Påven Franciskus ger en viktig uppgift i samband med 90-årsjubileet av Jesu uppenbarelse för Sankta Faustina Kowalska, den gudomliga barmhärtighetens apostel, i sin cell i Płock-klostret tillhörande Vår Frus barmhärtighetsorden. Han gav henne uppdraget att måla bilden av Jesus från vars hjärta hans barmhärtighet strålar, med texten ”Jesus, jag förtröstar på dig”.

Uppgiften som påven anförtror kyrkan idag är en återspegling av det starka budskapet om "gåvan med den särskilda upplysning", som Johannes Paulus II sa i sin predikan då han, den 18 april 1993, saligförklarade syster Faustina Kowalska.

Barmhärtigheten omfamnar världen

I påvens brev till biskopen av Płock, msgr. Piotr Libera, förenar han sig med de polska troende i bön och delar "kyrkans glädje i Plock". Han minns även syster Faustina Kowalskas ord i hennes dagbok, "Mänskligheten kommer inte att kunna uppnå fred förrän den vänder sig till min barmhärtighets källa”. Därför denna påvens tydliga uppmaning:

”Låt oss vända oss till den källan. Vi ber Kristus om barmhärtighetens gåva. Låt honom omfamna och genomsyra oss. Må vi ha modet att återvända till Jesus, att möta hans kärlek och barmhärtighet i sakramenten. Om vi upplever hans närhet och ömhet, kommer vi vara mer kapabla till barmhärtighet, tålamod, förlåtelse och kärlek.”

I barmhärtigheten finns freden

I sitt brev påminner påven även om Johannes Paulus II:s ord vid invigningen av Den Gudomliga Barmhärtighetens sanktuarium, den 17 augusti 2002.

”Barmhärtighetens eld måste spridas i världen. I Guds barmhärtighet kommer världen att finna fred och mänskligheten kommer att finna glädje”.

Det är "en utmaning särskilt för kyrkan i Płock, som har tagit emot denna uppenbarelse, för syster Faustina Kowalskas orden, för staden Płock och för var och en av er". En utmaning i Jesu kärleks elds tecken.

Jesus, jag förtröstar på dig

Under Angelusbönen på söndagen, påminde påven om årsdagen av Jesu uppenbarelse, och budskapet som, tack vare Johannes Paulus II, har nått hela världen.

”Det är inget annat än Jesu Kristi evangelium, lidande, död och uppståndelse, som ger oss Faderns barmhärtighet. Låt oss öppna våra hjärtan för honom och säga med tro: ”Jesus, jag förtröstar på dig”.”

Den 19 april 2020, på söndagen tillägnad den Gudomliga Barmhärtigheten, firade  påven Franciskus mässen i kyrkan Santo Spirito i Sassia, i närheten av Vatikanen, som har blivit en helgedom för den Gudomlig Barmhärtigheten i Rom, tack vare påven Wojtyla.

Han påminde då om sankta Faustina Kowalskas ord efter att ha mött Jesus i uppenbarelsen: "i en lidande själ måste vi se den korsfäste Jesus och inte en parasit och en börda ... [Herre], du ger oss möjligheten att utöva barmhärtighet och istället utövar vi domar”.

Ett hjärta upplyst av kärlek

Faustina Kowalska föddes den 25 augusti 1905 i Głogowiec i närheten av Łódź, Polen. Hon föddes i en fattig familj och var det tredje av tio barn. Redan som barn utmärkte hon sig för sin fromhet och sin omsorg om de fattiga. Efter tre års skolgång började hon arbeta och flyttade hemifrån. Hon hade dock sedan länge känt en kallelse till det gudsvigda livet, och därför trädde hon in i Vår Frus barmhärtighetsorden 1925, och antog namnet syster Maria Faustina.

Mellan 1926 och 1938 fick hon ta emot en serie uppenbarelser, och Jesus gav henne en bild, nu känd över hela världen, med de två ljusstrålarna som utgår  från Jesu hjärta och belyser allt.

Hon skrev ner uppenbarelserna i sin dagbok. Efter att en lång tid ha lidit av tuberkulos avled Faustina endast 33 år gammal. När påven Johannes Paulus II kanoniserade Faustina kallade han henne "Polens gåva till Kyrkan" och instiftade med anledning av uppenbarelserna den Gudomliga Barmhärtighetens söndag, som infaller på söndagen efter påsk.

24 februari 2021, 10:13