Sök

Påven Franciskus vid allmänna audiensen 10 februari 2021 Påven Franciskus vid allmänna audiensen 10 februari 2021 

Påven: Böner till Herren i vardagsbestyren

Vid onsdagsaudiensens trosundervisning 10 februari fokuserade påven Franciskus på vikten av böner i vardagen för en nära relation till Gud. Detta var påvens tjugofjärde katekes om bönen.

Katarina Agorelius -Vatikanstaten

Påven Franciskus' allmänna audiens 10 februari strömmades från apostoliska palatsets bibliotek på Vatican News kanaler för att undvika folksamlingar på Petersplatsen med tanke på pandemin. I sin 24:e katekes om bönen fokuserade påven på bönen i vardagen. Här följer en sammanfattning av påvens ord:  

“vi möter honom i nuet – inte i går eller i morgon, utan i dag”

Kära bröder och systrar!

I vår serie katekeser om bönen talar vi idag om hur liturgin är en del av vårt dagliga liv genom böner till Gud i vardagshändelser och vardagsbestyr, hemma eller på arbetet. Alla våra tankar och aktiviteter borde vara en del av vår konversation med Herren. Katekesen lär oss att “vi möter honom i nuet – inte i går eller i morgon, utan i dag” (KKK 2659).  Det finns ingen sida av vårt vardagsliv, om än världsligt, som inte kan skänkas i bön till Gud och bli ett tillfälle för djupare enhet med honom. När vi lär känna Kristus närmare i bönen vidgas våra hjärtan för att i kärlek och solidaritet omfamna alla omkring oss och framför allt de fattiga, olyckliga och dem i nöd. Blaise Pascal noterade en gång att människan är så skör att till och med en droppe vatten kan förstöra oss (jfr Tankar nr 347). Men i vår bräcklighet är bönen ett tecken på vår högsta storhet, för att bön kan utföra mirakel i vår värld, omvandla livet och historien.


 

10 februari 2021, 10:00