Sök

Msgr Vincenzo Paglia Msgr Vincenzo Paglia 

Fyra nya ledamöter vid Livsakademien

Ordförande och kansler för Livsakademien tackar påven för nomineringar av fyra personligheter från den akademiska forskarvärlden och understryker det bidrag dessa kommer att ge till akademiens arbete och projekt i viktiga frågor.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

"En viktig händelse". Så skriver ordförande och kansler för påvliga Livsakademien (PAV) msgr Vincenzo Paglia och msgr Renzo Pegoraro i ett gemensamt uttalande där de tackar påven Franciskus för nomineringar 12 februari av fyra nya ordinarie akademiledamöter. De skriver att akademiens arbete genom dessa fördjupas enligt de riktlinjer och strategiska mål som påven har meddelat i sina senaste tal till den och som definieras i brevet Humana Communitas från 2019.

“etisk reflektion kring förändringen i världen på grund av covid-19 och kring människors sökande efter hopp och mening med sina liv”

Nya ledamöter

Livsakademiens nya medlemmar är sr Margarita Bofarull Buñuel, R.S.C.J., docent i moralisk teologi vid Universidad Centroamericana José Simeón Cañas i El Salvador, redan korresponderande ledamot vid akademien; Pater Paolo Benanti, T.O.R., docent i moralisk teologi, bioetik och neuroetik vid påvliga universitetet Gregoriana i Rom; Maria Chiara Carrozza docent i industriell ekonomi vid universitetet Scuola Normale i Pisa; och Walter Ricciardi föreståndare och chef för Institutionen för kvinnors och barns hälsa och folkhälsa vid det katolska universitetet Sacro Cuore i Milano.

Fördjupat arbete

I sitt uttalande skriver msgr Paglia och msgr Pegoraro att de genom dessa fyra akademiker kommer att kunna bidra till en stärkt reflektion på området moralisk teologi och bioetik och på teknologiska teman som dem gällande etik och hälso- och sjukvård samt till förberedelser för teman kring global folkhälsa inför nästa generalförsamling i september.

Global folkhälsa, skriver de, är av stor betydelse på såväl socialt plan som det vad gäller sjuk- och hälsovården, för en etisk reflektion kring förändringen i världen på grund av covid-19 och kring människors sökande efter hopp och mening med sina liv.

Visa vägen för en ny tid

De avslutar med att tacka påven Franciskus för hans stora uppmärksamhet på akademiens arbete och bekräftar sina åtaganden att vittna om evangeliet i vår värld, för att visa vägen för en ny tid.

17 februari 2021, 09:37