Sök

Moskvas katedralmoské. "Fratelli tutti, påven Franciskus’ tredje encyklika om syskonskap och social vänskap, har översatts till ryska av Muslim International Forum." Moskvas katedralmoské. "Fratelli tutti, påven Franciskus’ tredje encyklika om syskonskap och social vänskap, har översatts till ryska av Muslim International Forum." 

Encyklikan Fratelli tutti översatt till ryska av muslimer

Översättningen till ryska av påven Franciskus’ encyklika Fratelli tutti har gjorts av muslimer. Den kommer att publiceras 3 mars.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Fratelli tutti, påven Franciskus’ tredje encyklika om syskonskap och social vänskap, har översatts till ryska av Muslim International Forum tillsammans med bokförlaget Medina under Ryska federationens muslimers andliga förvaltning. Översättningen kommer att presenteras 3 mars kl 16 i kulturcentrumet Pokrovskie vorota i Moskva. Publikationen 24 december sammanföll med firandet av Kristi födelse.

Interreligiös och interkulturell händelse

Presentationen kommer att hållas av ordförande för Ryska federationens muslimers andliga förvaltning muftin schejk Ravil Gainutdin tillsammans med apostolisk nuntie i Ryssland msgr Giovanni D’Aniello och ärkebiskopen av Moskvas latinska ärkestift Matris Dei msgr Paolo Pezzi. Representanter för olika religioner och trossamfund kommer att närvara tillsammans med dem för civilsamhället, den akademiska världen och sociala organisationer.

Msgr Pezzi: En “betydelsefull gest”

I ett brev till Muslim International Forum:s sekreterare Damir Hazrat Mukhetdinov, understryker msgr Pezzi vikten av detta verk, som han skriver inte bara gör begrepp som påven Franciskus uttrycker tillgängliga för muslimska läsare, utan också ger katoliker möjlighet att se sig själva genom samtalspartnernas ögon. Det är en “otroligt betydelsefull gest” - fortsätter msgr Pezzi - "i detta ögonblick då många personer tyvärr tror att den interreligiösa och interkulturella dialogen är en tom formalitet som inte bär verklig frukt och inte påverkar personers liv. Men det är inte så: vi har många bevis på hur viktigt det är med en ‘möteskultur’, som kan återuppliva hoppet och leda till förnyelse.” 

En hel serie tillägnad den interreligiösa dialogen

Publikationen av encyklikan på ryska inleder en bokserie om interreligiös dialog som har syftet att främja forskningsstudier och reflektion kring frågor vad gäller harmoniseringen av interreligiösa relationer samt att berika dagens interreligiösa dialog. I denna serie kommer man särskilt att uppmärksamma pacifistiska och humanitära initiativ samt de religiösa ledarnas budskap om dessa frågor.

27 februari 2021, 11:02