Sök

Flygplatsen i Goma. De dödas kroppar förs hem till Italien Flygplatsen i Goma. De dödas kroppar förs hem till Italien 

Attentatet i Kongo. Påvens kondoleanser: Fredens tjänare

Med anledning av attentatet i Kongo 22 februari mot den italienska ambassadören i landet sände påven ett telegram till Italiens president där han uttrycker sin sorg.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I ett telegram till Italiens president Sergio Mattarella framför påven Franciskus sina kondoleanser med anledning av morden i Kongo 22 februari av den italienska ambassadören Luca Attanasio och karabinjären Vittorio Iacovacci och deras kongolesiska chaufför Mustapha Milambo.

Fredens tjänare

Påven uttrycker sitt djupa deltagande i familjernas, dipomatkårens och karabinjärernas sorg ”för bortgången av dessa fredens och lagens tjänare” och försäkrar om sina böner.

Han påminner också om denne unge ambassadörs vittnesbörd som han sa, med ”enastående mänskliga och kristna kvaliteter” alltid var redo att skapa syskonskap och hjärtliga förbindelser ”för återupprättandet av fredliga och harmoniska relationer i detta afrikanska land". Påven skriver att karabinjären just skulle bilda familj och hyllar hans expertis och generösa tjänst. 

24 februari 2021, 09:28