Sök

Benedictus XVI och msgr Oscar Rizzato vid allmänna audiensen 9 maj 2012 Benedictus XVI och msgr Oscar Rizzato vid allmänna audiensen 9 maj 2012  

Tidigare ansvarig för påvens allmosor msgr Rizzato har gått bort. Påvens kondoleanser

Msgr Oscar Rizzato, som var ansvarig för påvens allmosor 1989 – 2007, avled 11 januari vid 91 års ålder i Padova, Italien. Idag 16 januari kl 10 hålls begravningen i Arsego i Padovas stift. Han engagerade sig i de svagaste personerna, skriver påven Franciskus i sina kondoleanser.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus har sänt sina kondoleanser, genom statssekreterare Pietro Parolin till biskop av Padova msgr Claudio Cipolla, med anledning av msgr Oscar Rizzatos bortgång. Msgr Rizzato, som mellan åren 1989 och 2007 var ansvarig för utdelningen av påvens allmosor, avled 11 januari vid 91 års ålder. Idag, 16 januari kl 10, förrättas begravningen i Arsego i hans hemstift Padova.

Msgr Rizzato har utfört sin tjänst i sitt stift, vid det påvliga statssekretariatet samt vid påvliga avdelningen för allmosor, för vilken han var ansvarig under både helige Johannes Paulus II:s och Benedictus XVI:s pontifikat. 

Diskret tjänare för de svagaste

I kondoleanserna uttrycker påven Franciskus sin uppskattning för “denna diskreta tjänare" som odlade det inre livet och engagerade sig i de svagaste personerna: ”Han har med ödmjukhet och hängivenhet utfört sitt uppdrag, i synnerhet vid statssekretrariatet och de apostoliska allmosorna”.

Påven ber för msgr Rizzatos själ och ger sin apostoliska välsignelse till prästerskapet i den framlidnes stift samt till hans familj.

16 januari 2021, 11:15