Sök

Påven under audiensen Påven under audiensen  

Påvens audiens: ”Var ett tabernakel där Guds Ord lever och besöker världen"

Påven Franciskus fortsatte på onsdagen sin trosundervisning i serien om den kristna bönen och i dagens katekes talade han om att be med hjälp av den Heliga Skriften. Påven varnade dock för subjektiva tolkningar av bibeln – ”bibelläsningen måste inlemmas i traditionen”, sa han.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Det är inte meningen att bibelns ord ska förbli präntade på papper, utan de ska vara som frön som gror i människornas hjärtan. Efter att man har läst skrifterna ska man alltid be. Detta var kärnan i onsdagens trosundervisning i påvens fortsatta katekeser om den kristna bönen. Som alltid under den senaste tiden höll påven audiensen i direktsändning från biblioteket i det Apostoliska palatset.

”Varje dag går Gud förbi och kastar ett frö i vårt livs jord”, sa påven och noterade hur bibelord som vi har hört flera gånger plötsligt kan tala till en och ge nytt ljus på en livssituation.

Vi hoppas på ett möte

Påven underströk att vi inte läser bibeln för att söka en filosofisk eller moralisk syn, utan för att vi hoppas på ett möte:

”Genom bönen inkarnerar sig Ordet igen. Vi är då tabernakel där Guds ord vill leva och skyddas, för att besöka världen.”

Tolka inte bibeln subjektivt

Påven berättade hur traditionen att läsa och reflektera över ett bibelstycke ”lectio divina” föddes i den monastiska traditionen, men att det nu är vanligt i församlingar och bönegrupper. Han varnade för subjektiva tolkningar av bibeln och sa att läsningen måste inlemmas i Traditionen som förenar var och en av oss med den Heliga Skriften:

”Genom bön kommer Guds ord att bo i oss och vi bo i det. Ordet inspirerar till goda avsikter och stöder handlingar; det ger oss styrka och lugn, och även när det sätter oss i kris ger det oss frid. Under "krokiga" och förvirrade dagar säkerställer det tillit och kärlek i hjärtat, som skyddar det från den ondes attacker.”

27 januari 2021, 09:19