Sök

Påvens audiens: Prisa och tacka Gud även i livets mörka stunder

Lovprisningen stod i centrum för påven Franciskus katekes under den allmänna audiensen på onsdagen, då han fortsatte sin serie trosundervisningar med den kristna bönen som tema, och betonade vikten av att tacka, lova och prisa Gud även i de mörka stunderna i vårt liv, för Herren är en trogen vän som aldrig överger oss.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Den allmänna audiensen på onsdagen direktsändes från det Apostoliska palatsets bibliotek, och sammanfattades på olika språk av en liten skara biskopar som närvarade. På engelska löd sammanfattningen:

Kära bröder och systrar, i vår fortsatta katekes om den kristna bönen riktar vi nu våra tankar till lovprisningen. Matteusevangeliet berättar att när Jesus stod inför fientlighet och förkastelse, svarade han genom att prisa Gud. Han tackar Fadern för att han är den han är, för hans kärlek, och för att ha uppenbarat det ”för dem som är som barn.” (Mt 11,25), för de fattiga och ödmjuka i vår värld.

Lovprisa Gud i svåra stunder

Jesu exempel på lovprisning uppmanar oss till att svara som han gjorde, när vi ibland upplever att Gud är frånvarande eller ondskan verkar segrande. På det här sättet kommer vi att se saker i ett nytt och större perspektiv, för - som katekesen lär oss - genom lovprisning ”är vi delaktiga i de renhjärtades salighet: han älskar Gud i tro innan han får se honom i härligheten." (Katolska Kyrkans katekes nr. 2639).

Gud är trogen

Vi ser detta tydligt i den helige Franciskus av Assisi, som komponerade sin berömda Lovsång till skapelsen när han var tyngd av sjukdom och en nära förestående blindhet. Genom att lovprisa Gud för allt, även ”Syster död”, lär Franciskus oss, tillsammans med alla helgon, vikten av att prisa Gud som alltid är trogen och vars kärlek är evig under alla omständigheter i våra liv.

13 januari 2021, 14:46