Sök

Humanitär katastrof i Jemen Humanitär katastrof i Jemen 

Påvens appell 1 januari: Hitta en fredslösning för Jemen

Efter angelusbönen 1 januari, Guds heliga moder Marias festdag och 54:e Världsfredsdagen, vädjade påven Franciskus om fred i Jemen och harmoni i Nigeria. Han uttryckte sin tacksamhet för alla kyrkans initiativ för försoning i samband med Världsfredsdagen.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


Vid hälsningarna efter Angelus 1 januari, Guds heliga moder Marias festdag och 54:e Världsfredsdagen, sände påven Franciskus särskilda tankar till Jemen, vars folk är utmattat av många års konflikt.

Bön för Jemen

Jag uttrycker smärta och oro för ytterligare upptrappning av våldet i Jemen som skördar många oskyldiga offer och ber för att man försöker hitta lösningar som möjliggör återgång för fred för de plågade befolkningarna. Bröder och systrar, låt oss tänka på barnen i Jemen, utan utbildning, utan medicin och som är hungriga. Låt oss be tillsammans för Jemen.

Böner om harmoni i Nigeria

Påven inbjöd också alla troende att ena sig i Owerri ärkestifts böner för biskop msgr Moses Chikwe som kidnappades 27 oktober i år tillsammans med sin chaufför.*

Vi ber till Herren för alla dem som är offer för liknande händelser i Nigeria och för att de får återvända oskadda och fria och att detta land återfår säkerhet, harmoni och fred.

Initiativ för försoning och harmoni bland folken

Påven önskade alla frid och ro och tackade särskilt Italiens president Sergio Mattarella, som i sitt tal på nyårsafton sände sina hälsningar till påven. Han uttryckte sedan tacksamhet för alla dem som, i respekt för begränsningarna som har införts på grund av pandemin, har främjat bönestunder i samband med Världsfredsdagen:

Jag tänker särskilt på den virtuella marschen som organiserades av Italiens biskopskonferens, Pax Christi, Caritas och Azione Cattolica. Och även på den i morse med Sankt Egidio-kommuniteten i världsomspännande streaming. Tack för alla för dessa och många andra initiativ för försoning och harmoni bland folken.

Stjärnsångarnas hjälp till jämnåriga i nöd

Avslutningsvis vände påven tanken till stjärnsångarna, Sternsinger, som är barn och ungdomar i Tyskland och Österrike. Påven sa:

Trots att de inte kunde besöka familjer i hemmen, fann de ett sätt att bära fram julens glada nyhet och samla in donationer för sina jämnåriga i nöd. 

*På kvällen 1 januari meddelade Owerri ärkebiskop Anthony J.V Obinna att de kidnappade hade släppts fria och tackade påven för bönerna.

02 januari 2021, 08:37