Sök

I sitt budskap inför Världsdagen för de sjuka 11 februari 2021 uttrycker påven Franciskus sin närhet till dem som lider av pandemins effekter. I sitt budskap inför Världsdagen för de sjuka 11 februari 2021 uttrycker påven Franciskus sin närhet till dem som lider av pandemins effekter.  

Påven till Världsdagen för de sjuka. Närhet till dem som lider av pandemins effekter

I sitt budskap inför 29:e Världsdagen för de sjuka 11 februari, Vår Fru av Lourdes festdag, uttrycker påven Franciskus sin särskilda närhet till dem som lider av pandemins effekter.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus’ budskap till 29:e Världsdagen för de sjuka, som firas på festdagen för Vår Fru av Lourdes 11 februari, publicerades idag 12 januari. Budskapets titel är ”En är er läromästare och ni är alla bröder (Matt 23:8). Förtroendeförhållande som grund för vården av de sjuka.”  

Personlig relation och empati

Påven sänder tankar till dem runt om i världen som lider av effekterna av coronaviruspandemin och försäkrar kyrkans omtanke och tillgivenhet i synnerhet till de fattigaste och mest marginaliserade. Påven påminner om att Jesus kritiserar hyckleriet hos dem som inte lever som de lär: ”När tron ​​reduceras till sterila verbala övningar, utan att engagera sig i den andras historia och behov, försvinner sammanhållningen mellan den påstådda tron ​​och den verkliga upplevelsen”. Jesus ”föreslår att stanna upp, lyssna och skapa direkt och personlig relation med den andre och känna empati och bli rörd för honom eller henne och låta sig engageras i hans eller hennes lidande (jfr Luk 10:30-35)”, förklarar påven.

“En är er läromästare och ni är alla bröder (Matt 23:8)”

Uppriktighet inför Gud

Erfarenheten av att vara sjuk ger förståelse för vår ömtålighet och vårt beroende av Gud, skriver påven och att vår hälsa inte beror "på våra förmågor eller på att göra oss bekymmer” (jfr Matt 6:27). Sjukdomen leder till frågan om meningen med livet, som i tron vänder sig till Gud, förklarar han och tar Job som exempel, som blir övergiven och missförstådd, men som blir läkt genom att avvisa allt hyckleri och välja uppriktighet inför Gud: «Förr hade jag bara hört om dig, nu har jag sett dig med egna ögon» (42:5).

Sociala orättvisor

Påven påminner sedan om alla offer för sociala orättvisor och brister i vårdsystemet som har kommit upp till ytan under pandemin. Pandemin, lägger han till, har även belyst sjukvårdspersonalens, prästernas och ordensfolkets medmänskliga engagemang för de sjuka och deras familjer. Närhet till de lidande är ett värdefullt balsam, och som kristna ger vi uttryck för Kristi kärlek, skriver påven och understryker att vi i vår kyrkliga gemenskap och enade med Herren är ”kallade att vara barmhärtiga som Fadern och särskilt älska våra sjuka, svaga och lidande bröder och systrar” (jfr Joh 13:34-35).

Förtroendeförhållande

För en god vård är personliga relationer avgörande, säger påven och betonar att ett förtroendeförhållande mellan den som vårdar och den sjuka sätter den sjukas värdighet i fokus. Han påminner om att Jesus aldrig helar genom magi utan i mellanmänskliga relationer - som Jesus säger: "Din tro har räddat dig".

”Älska din nästa”

Påven Franciskus upprepar Jesus’ befallning till apostlarna: ”älska din nästa”. Ett samhälle är mycket mänskligare om det kan ta hand om sina ömtåliga och lidande medborgare och lyckas göra det på ett effektivt sätt besjälat av medmänsklig kärlek, säger han.

Påven anförtror avslutningsvis sjuka personer, vårdpersonal och dem som står de lidande nära, till Vår Fru av Lourdes.

 

12 januari 2021, 12:00