Sök

Joe Biden under installationen Joe Biden under installationen 

Påven till Biden: främja fred och försoning i USA

Påven Franciskus skriver i sina lyckönskningar till USA:s nya president, Joe Biden, att han hoppas att han, under de kommande åren, ska bygga ett samhälle baserat på den amerikanska demokratins historiska värden, på "respekten för varje människas rättigheter och värdighet, särskilt de fattigas under de närmaste åren.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Påven Franciskus ber för Joseph Biden på dagen han tillträder i Washington och svärs in, under världens ögon, som USA:s 46: e president. "Ett stort ansvar", skriver påven i sin hälsning som kom att sammanfalla med invigningsceremonin, som hälls under pandemins strikta regler och säkerhetsåtgärder:

”Jag sänder dig mina hjärtliga lyckönskningar och försäkran om mina böner att den Allsmäktige Gud ska ge dig visdom och styrka i utövandet av ert höga ämbete. Må det amerikanska folket, under din ledning, fortsätta att dra styrka från de höga politiska, etiska och religiösa värdena som har inspirerat nationen sedan dess grundande.”

Respekt för mänsklig värdighet

Därefter riktar påven sin blick till arbetet som den nya ledaren i Vita Huset kommer att behöva påbörja i ett land som idag sörjer 400 000 döda av Covid-19 och som nyligen har avslutat ett år som präglats av protester, starka offentliga debatter och rasfrågor. ”Må arbetet präglas av rättvisa, frihet och respekt för den mänskliga värdigheten”, skriver påven:

”I en tid då de allvarliga kriserna som drabbar vår mänskliga familj kräver framsynta och enhetliga svar, ber jag att dina beslut ska vägledas av intresset att bygga ett samhälle som kännetecknas av äkta rättvisa och frihet, tillsammans med den oföränderliga respekten för rättigheter och varje människas värdighet, särskilt de fattigas, utsattas och de som inte har någon röst.”

Må Gud vägleda

"America United" är temat som den nya presidenten Biden valde för dagens ceremoni, vilket understryker den största utmaningen som väntar honom de närmaste fyra åren. Och påvens bön återgår även den till detta, på samma sätt som när han några timmar efter angreppet på Capitol Hill i sin Angelus den 10 januari, uppmanade till ansvar och främjande av försoning:

”Jag ber även Gud, som är källan till all visdom och sanning, att vägleda dina ansträngningar för att främja förståelse, försoning och fred i USA och mellan världens nationer för att främja det universella allmänna bästa.”

Därav påvens välsignelse, som han utvidgar till hela det amerikanska folket:

”Med dessa känslor åberopar jag ett överflöd av välsignelser över dig, din familj och det älskade amerikanska folket.”

20 januari 2021, 19:20