Sök

Ekumenisk vesper i Paulus utanför murarna Ekumenisk vesper i Paulus utanför murarna  

Påven: om vår bön är sann kommer vi att växa i enhet och kärlek

Vid vespern som avslutade den 54:e Böneveckan för kristen enhet ledde kardinal Koch firandet i Paulusbasilikan utanför murarna i påvens ställe, eftersom hans ischias besvär håller i sig. Kardinalen läste upp påvens inbjudan till alla kristna: bön och kärlek till de mest utsatta, hjälper oss att återupptäcka att vi är bröder och systrar, bortom samfund.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

I en komplex verklighet som idag, där många känner sig splittrade av att "dras åt olika håll” och "oförmögna att hitta en fast punkt", visar Jesus oss "hemligheten med stabiliteten i att stanna kvar i honom", som skott ympade i vinstocken, ur vilken de drar lymfan för att leva. Här börjar var och ens resa mot enheten, understryker påven i predikan som kardinal Kurt Koch, prefekt för det Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet, läste upp på eftermiddagen i basilikan San Paolo Fuori le Mura under vespern som avslutade den 54:e böneveckan för kristen enhet, på dagen då kyrkan firar Paulus omvändelse.

Tillsammans med kardinal Koch, deltog två representanter för andra kyrkliga samfund - den ortodoxa Atanasie av Bogdania, vicebiskop för det rumänska ortodoxa stiftet i Italien, och anglikanska biskopen Ian Ernest, som ansvarar över det anglikanska centrat i Rom. Tillsammans gick de ner till Paulus grav i mitten av kyrkan för att be. Endast 100 personer kunde delta vid vespern i år på grund av pandemin.

Tre nivåer av enhet

"Bli kvar i min kärlek. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt." (Joh 15:5-9) var temat som de kristna reflekterade över mellan den 18 till 25 januari och som påven lät sin reflektion utgå från, med fokus på den "oumbärliga enhet ”som har flera nivåer, som tre ringar på en stam.

Den första, "den innersta är att vara kvar i Jesus" som ger oss "vår personliga integritet"; den andra gäller enheten mellan kristna, med inbjudan att sätta "hindren från det förflutna" åt sidan; och den tredje, den största, enheten med hela mänskligheten.

En stark längtan i denna mening härrör från påvens ord:

”Låt oss förbli enade i Kristus: må den Helige Ande, utgjuten i våra hjärtan, får oss att känna att vi är Faderns barn, bröder och systrar sinsemellan, bröder och systrar i den enda mänskliga familjen. Må den Heliga Treenigheten, som är en gemenskap av kärlek, få oss att växa i enhet.”

Bön och tillbedjan utgör konkret "det väsentliga i att vara kvar i honom" genom att placera det som fyller våra hjärtan, glädje och rädsla, i Herrens hjärta.

Växa i kärlek

Påven noterar att det finns ett slags "dynamisk lag" i det andliga livet, där "man i den mån man förblir i Gud närmar sig andra, och i den utsträckning man närmar sig andra förblir i Gud".

Bön kan bara leda till kärlek, annars är det ritualism. Det är faktiskt inte möjligt att möta Jesus utan hans kropp, som består av många medlemmar, så många som det finns döpta. Om vår bön är sann, kommer vi att växa i kärlek till alla dem som följer Jesus, oavsett den kristna gemenskap som de tillhör, för även om de inte är "en av oss" är de hans.

Befrias från fördomar

Att älska sina bröder och systrar är inte lätt och av den anledningen förklarar påven med hänvisning till Johannesevangeliet, varför Fadern beskär och eldar upp grenar: för att älska "måste vi kasta bort det som leder oss vilse och får oss att bara se oss själva, och så hindra oss från att bära frukt".

Vi ber därför Fadern att befria oss från fördomar mot andra och de världsliga banden som förhindrar en fullständig enhet med alla hans barn. Renade i kärlek kommer vi att kunna se bortom de jordiska barriärerna och hindren från det förflutna, som idag distraherar oss från evangeliet.

I osjälvisk kärlek bär evangeliet frukt

Påven Franciskus påminner om hur den Helige Ande alltid strävar efter enhet:

Han påminner oss om att vår nästa är inte bara de som delar våra uppfattningar och våra idéer, utan att vi är kallade att vara alls nästa, en sårbar, fattig och lidande mänsklighets goda samarier – en mänsklighet som Gud vill lyfta med medkänsla. Må den Helige Anden hjälpa oss att älska även de som inte ger oss något tillbaka, för det är i ren och villkorslös kärlek som evangeliet bär frukt. Man känner igen trädet på frukterna: på vår villkorslösa kärlek känner man igen om vi tillhör Jesu vinstock.

Tjäna de fattiga tillsammans

Påven betonade därför hur den Helige Anden, "den ekumeniska resans arkitekt", lär oss den "konkreta kärleken" till alla som vi delar samma mänsklighet med: "Kristus som har förenat sig med mänskligheten på ett oskiljaktigt sätt, säger till oss att vi alltid kommer att hitta honom i de fattigaste”.

"Genom att tjäna dem tillsammans kommer vi att återupptäcka varandra som bröder och systrar, och vi kommer att växa i enhet", underströk påven i sin predikan, och tillade att det gäller även att ta hand om vårt gemensamma hem genom att göra "djärva val" i hur vi konsumerar. Därav påvens nej till ovärdig exploatering och slöseri av värdefulla resurser.

Avslutningsvis tackade påven alla som har deltagit i Böneveckan för kristen enhet.

25 januari 2021, 21:22