Sök

Påven Franciskus tar emot Bernice Albertine King på audiens 3 december 2018 Påven Franciskus tar emot Bernice Albertine King på audiens 3 december 2018  

Påven: Martin Luther Kings dröm om jämlikhet är aktuell

I samband med Martin Luther King-dagen sände påven Franciskus ett budskap till medborgarrättskämpens dotter, där han understryker att "det är möjligt att arbeta tillsammans för att skapa ett samhälle baserat på rättvisa och syskonkärlek".

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

18 januari sände påven Franciskus hälsningar och välsignelse till alla som firade Martin Luther King-dagen - dagens firas i 100 länder tredje månaden i januari och i USA med en nationaldag.  

Påven budskap sändes till medborgarrättskämpens dotter Bernice Albertine King, som även hon kämpar för samma mål som sin far och är ordförande för King Center i Atlanta.

Fredens hantverkare

Påven skriver: “I dagens värld där utmaningar vad gäller social orättvisa, uppdelning och konflikter, som förhindrar förverkligandet av det gemensamma goda, förblir di Martin Luther Kings dröm om harmoni och jämlikhet mellan alla personer - som uppnås genom icke våld och med fredliga medel - aktuell”. Påven citerar sin encyklika Fratelli tutti och understryker att “var och en av oss är kallad att vara en fredens hantverkare genom att ena och inte dela upp, släcka hat och inte bevara det och öppna vägar för dialog”. På detta sätt fortsätter påven, kan vi se andra som våra medmänniskor i vår gemensamma värdighet som den Allsmäktiges barn. “Endast i det ständiga dagliga åtagandet att göra denna vision konkret”, betonar påven, ”är det möjligt att arbeta tillsammans för att skapa ett samhälle baserat på rättvisa och syskonkärlek”.

Icke-våld

I juni förra året talade Bernice Albertine King i en intervju med Osservatore Romano och Vatican News om samförståndet mellan hennes pappa och påven Franciskus, som hon har träffat i Vatikanen vid två tillfällen år 2018. Med tanke på påvens appell att undvika våld eftersom det är självdestruktivt, framhöll Bernice King att “de medel vi använder oss av, måste överensstämma med det mål vi vill uppnå och om det målet är fred, kan vi verkligen inte uppnå det med våldsamma metoder. Detta överensstämmer verkligen med min fars tänkande. Om vi ​​anammar icke-våld kan vi fortsätta att bygga en mer rättvis, jämlik, mänsklig och fredlig värld ”.

20 januari 2021, 11:00