Sök

Mässa i Sankta Marta-kapellet Mässa i Sankta Marta-kapellet 

Påven: Lektoratets och akolytens ämbeten öppna för kvinnor

Genom motu proprio "Spiritus Domini" utfärdat av påven Franciskus idag 11 januari 2021 tillåts kvinnor vid lektoratets och akolytens ämbeten.

VATICAN NEWS, Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus har med ett motu proprio fastställt att lektoratets och akolytens ämbeten från och med nu även är öppna för kvinnor, i en stabil och institutionaliserad form med ett specifikt mandat. Kvinnor som läser Guds ord under liturgiska firande eller som utför altartjänst, som ministranter eller som delar ut kommunion, är inte något nytt. I många församlingar världen över är detta redan praxis auktoriserad av biskopar. Men fram till idag har detta skett utan ett riktigt institutionellt mandat, som avvikelse från det som fastställdes av helige Paulus VI, som 1972, trots att han avskaffade de så kallade ”lägre vigningarna”, beslutade att dessa ämbeten fortsättningsvis endast var öppna för män, eftersom han såg ämbetena som förberedande för en eventuell prästvigning. Nu har påven Franciskus, som följd av biskopssynodens urskiljning, velat göra denna kvinnliga närvaro vid altaret officiell och institutionell.

Motu proprio “Spiritus Domini”

Med motu proprio “Spiritus Domini”, som modifierar den första paragrafen i den kanoniska lagen 230 och som publicerades idag 11 januari 2021, fastställer påven alltså att kvinnor tillåts inneha dessa ämbeten och att de också ges genom en institutionaliserande liturgisk rit.

“lektoratets och akolytens ämbeten från och med nu även är öppna för kvinnor”

Påven förklarar att han har velat ta emot rekommendationerna som har kommit upp vid olika synodala möten och skriver att det "under de senaste åren har det skett en doktrinär utveckling, som har belyst hur vissa ämbeten som har inrättats av kyrkan har sin grund i det gemensamma tillståndet att vara döpta och Guds folk genom dopets sakrament”.

Lekmannaämbeten

Påven ber om att man förstår att detta handlar om lekmannaämbeten som “väsentligen skiljer sig från den ordinerade tjänsten som tas emot vid prästvigningen”.

11 januari 2021, 14:02