Sök

Pilgrimer på väg in i katedralen tillägnad Vår Fru av Guadalupe i Mexico City Pilgrimer på väg in i katedralen tillägnad Vår Fru av Guadalupe i Mexico City 

Påven till Latinamerikas biskopar: Var tecken på en folkens kyrka

I samband med presentationen av de Latinamerikanska biskoparnas första kyrkomöte, som kommer att hållas 21-28 november, sände påven Franciskus ett videobudskap. Påven bad dem att lyssna till de troende och enas i bönen.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Kyrkan i Latinamerika och Karibien, CELAM, har just inlett sin resa mot sitt första kyrkomöte. Det skulle ha hållits under våren, men kommer på grund av pandemin i stället att bli av 21-28 november i år i Mexico City. Temat är ”Vi är alla missionerande lärjungar på vandring”.

I söndags, 24 januari, möttes regionens kyrkoledare tillsammans med lekmän, ordensfolk och prästerskapet i katedralen tillägnad Vår Fru av Guadalupe i Mexiko City och i samband med den virtuella presentationen av det kommande kyrkomötet sände påven Franciskus ett videobudskap.

Vid kyrkomötet kommer man att tala om folkens verklighet, kontinentens utmaningar och det pastorala engagemanget att hitta nya vägar utifrån synodala medel. Påven bad CELAM att låta kyrkomötet vara ett möte i vandring med ”lekmän, lekkvinnor, gudsvigda kvinnor och män, präster och biskopar” som tillsammans ber, talar, tänker, diskuterar och söker Guds vilja.

Påven bad dem vara modiga och föreslog två kriterier att följa denna “tid som öppnar nya horisonter av hopp”: att vara “tillsammans med folket” och att man motsätter sig en kyrka för en elit. Kyrkan ger sig själv till alla, utan uteslutningar, betonade påven.

27 januari 2021, 10:49