Sök

Påven Franciskus vid Angelus trettondedag jul, Epifania, Herrens uppståndelse, 6 januari 2021 Påven Franciskus vid Angelus trettondedag jul, Epifania, Herrens uppståndelse, 6 januari 2021 

Angelus. Påven: Livet har sitt mörker, men Guds ljus är starkare

Vid Angelus på trettondedag jul, Epifania reflekterade påven Franciskus över det ljus som Herren uppenbarar för alla människor och att Kristi frälsning inte har någon gräns.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

"Herrens uppenbarelse är inte ett annat mysterium, utan är fortfarande samma händelse som Herrens födelse, men sett utifrån ljusets dimension”. Så inledde påven Franciskus i sin katekes vid Angelus denna trettondedag jul då vi firar Epifania, Herrens uppenbarelse. Påven förklarade att kärlekshandlingen, vittnesbördet och förkunnelsen av evangeliet är just detta ljus som lyser upp varje människa och som vi tar emot i tron och för vidare till våra medmänniskor.

Ljus i mörkret

Påven sa att Jesajas vision (Jes 60:1–6) som vi läser om i dagens liturgi, mer än någonsin är aktuell i dag: «Jorden är höljd i mörker, töcken omger folken, men över dig skall Herren stråla» (vers 2). Påven förklarade att denna vision öppnar hjärtat, vidgar andetagen och ger oss hopp.

Barnet har fötts för alla folk

Också Matteus talar om detta ljus i episoden om de tre vise männen (Matt 2:1–12), förklarade påven. De ser att stjärnan i fjärran och Messias är Barnet i Betlehem, genom vilken Gud förverkligar sitt rike av kärlek, rättvisa och fred, sa påven. Han underströk att Herren har fötts för alla människor och folk.

“stjärnan kan och bör vara även "vi" för våra bröder och systrar, som vittnen av godhetens och den eviga barmhärtighetens skatt som Återlösaren skänker alla”

Hur strålar då detta ljus som Kristus sprider på varje plats och i alla tider? frågade påven retoriskt. Han svarade att det inte kommer från världens makthavare, utan genom evangeliets förkunnelse. Det är också på detta sätt som Gud kommer ned bland oss genom inkarnationen, sa påven:

Endast så kan Guds ljus, Gud som är kärleken, lysa i alla som tar emot det och dra andra till det. Stjärnan är Kristus, men stjärnan kan och bör vara även "vi" för våra bröder och systrar, som vittnen av godhetens och den eviga barmhärtighetens skatt som Återlösaren skänker alla.

Alla folks ljus

Påven förklarade att vi alltså alltmer ska ta emot detta ljus och varnade för att tro att man äger det. Han sa att även vi, liksom de tre vise männen, är kallade att ständigt omvändas till Kristus: ”Det är trons vandring som, genom bönen och kontemplationen av Guds verk, ständigt fyller oss med en alltid ny glädje och förundran”.

Påven avslutade med att be om Jungfru Marias beskydd av den universella kyrkan, för att den i hela världen ska sprida Kristi evangelium, Lumen gentium - alla folks ljus.

06 januari 2021, 12:24