Sök

Krucifix Krucifix 

8 personer ett steg närmare helgonförklaring. Påven har godkänt dekret

Påven Franciskus har auktoriserat utfärdandet av dekret gällande en 8 Guds tjänare.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

21 januari tog påven Franciskus emot prefekten för Kongregationen för helgonförklaringsprocesser kardinal Marcello Semeraro på audiens. Under mötet auktoriserade påven kongregationen att utfärda dekret som leder 8 personer närmare en helgonförklaring. Det gäller upphöjning av åtta vördnadsvärda Guds tjänare för heroiska dygder. Här följer en lista:

Guds tjänare, martyren Giovanni Fornasini, född 23 februari 1915 i Pianaccio di Lizzano, Belvedere Italien som dödades av hat mot tron i San Martino di Caprara 13 ottobre 1944.

Guds tjänare Michele Arcangelo Maria Antonio Vinti för heroiska dygder. Stiftspräst född 18 januari 1893 i Grotte, Italien och död på samma ort 17 augusti 1943. En trons man vars prästerliga tjänst präglades av en outtröttlig verksamhet som biktfar och för sin eukaristiska nästankärlek.

Guds tjänare Ruggero Maria Caputo för heroiska dygder. Stiftspräst född 1 maj 1907 i Barletta Italien och död på samma ort 15 juni 1980. En andlig ledare särskilt bland unga till vilka han lärde ut sin kärlek för eukaristin, av vilken han fick kraft för att utstå sitt lidande i en smärtsam sjukdom.

Guds tjänare, Mary Joseph of Jesus (Elizabeth Prout) för heroiska dygder. Grundare av Institute of the Holy Family och passionistsystrarna Sisters of the Cross and Passion. Född 2 september 1820 i Shrewsbury Enlgand och död i Sutton 11 januari 1864

Guds tjänare Santiago Masarnau Fernández för heroiska dygder. Lekman som föddes 10 december 1805 i Madrid i Spanien och död på samma ort 14 december 1882. Ägnade sitt liv åt fattiga och behövande.

Guds tjänare Pasquale Canzii för heroiska dygder. Seminarist född 6 november 1914 i Bisenti Italien och död i Penne 24 januari 1930. Då han drabbades av tuberkulos överlämnade han lugnt sitt liv åt Guds vilja.

Guds tjänare Jérôme Lejeune för heroiska dygder. Lekman född 13 juni 1926 i Montrouge Frankrike och död i Paris 3 april 1994. En läkare som uppskattades av helgonen Paulus VI och Johannes Paulus II. Han var den förste ordföranden för påvliga livsakademien, ett uppdrag han fick då han redan var mycket sjuk.

Guds tjänare Adele Bonolis för heroiska dygder. Lekman och grundare av välgörenhetsorganisationen Opere di Assistenza e Redenzione Sociale född 14 augusti 1909 i Milano och död i samma stad 11 augusti 1980.

22 januari 2021, 11:02