Sök

Påven Franciskus möte med Iraks president Barham Saleh Påven Franciskus möte med Iraks president Barham Saleh 

Påvens reser till Irak i mars 2021

Redan vid slutet av 2019 tillkännagav Heliga Stolen påven Franciskus beslut att besöka Irak. Efter ett 15 månader långt uppehåll reser påven till Irak mellan den 5 -8 mars 2021. Han kommer att besöka Bagdad, Niniveslätten, Erbil, Mosul och Qaraqosh.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

En fyra dagar lång resa till Irak. Efter ett uppehåll på femton månader, under vilka inga internationella resor har organiserats, på grund av pandemin, återupptar påven Franciskus sina apostoliska resor. Vi läser i pressmeddelandet: "Påven Franciskus har tackat ja till Republiken Irak och den lokala katolska kyrkans inbjudan och kommer att göra en apostolisk resa till landet mellan den 5 till 8 mars 2021 för att besöka Bagdad, Ur slätten, kopplad till Abrahams minne, staden Erbil, liksom Mosul och Qaraqosh på Nineveh-slätten. Reseprogrammet kommer att publiceras längre fram, med hänsyn till utvecklingen av det globala hälsotillståndet".

Påvens konkreta närhet

Med resan uttrycker påven Franciskus sin närhet till hela befolkningen i det plågade landet med en konkret gest. Han uttryckte sin avsikt att besöka Irak den 10 juni 2019 under en audiens med deltagarna i Roaco’s möte om hjälp till östkyrkorna. ”En insisterande tanke gör sig påmind när jag tänker på Irak - sa han då och delade med sig sin önskan att resa till Irak 2020 - "för att främja det fredliga och gemensamma deltagandet i byggandet av det gemensamma bästa för samhällets alla trossamfund, och inte falla tillbaka i spänningarna, som beror på de regionala makternas aldrig avtagna konflikter”.

De kristnas historiska närvaro

Resan blev ännu mer konkret, när påven den 25 januari 2020 tog emot Barham Salih, Iraks president, vid en privat audiens i Vatikanen. Statschefen hade också träffat kardinalstatssekreterare Pietro Parolin och msgr. Paul Richard Gallagher, statssekretariatets sekreterare för förbindelser med stater. Vid det tillfället talade man om landets utmaningar, som att "främja stabiliteten, återuppbyggnadsprocessen och sökandet efter adekvata lösningar till förmån för medborgarna och med hänsyn till nationell suveränitet". Centralt var även "vikten av att bevara de kristnas historiska närvaro" och "behovet av att garantera deras säkerhet och en plats i framtiden" i landet.

Instabil situation

År 2003, året för konflikten som ledde till Saddam Husseins fall, fanns cirka 1-1,4 miljoner kristna i Irak. Krigets skräck och ockupationen av Nineveh-slätten av den självutnämnda islamiska staten, mellan 2014 och 2017, förminskade antalet kristna till cirka 300-400 tusen. President Salih har upprepade gånger betonat de kristnas värde och deras roll i konstruktionen, liksom premiärminister Mustafa Al-Kazemi, som har inbjudit de kristna, som flydde från Irak på grund av kriget och våldet, att återvända för att bidra till återuppbyggandet. Men situationen i landet är fortfarande instabil. Den ekonomiska krisen, arbetslösheten, korruptionen och de cirka 1,7 miljoner interna flyktingarna, som fördrivits från sina hem, sätter utvecklingsprojekten på hårt prov. Unicef ​​uppskattar att över 4 miljoner personer i Irak behöver humanitärt bistånd, varav hälften barn. Samtidigt har Covid-19-pandemin dödat tusentals människor.

Irak inväntar påven

På alla fronter besvaras utmaningarna av den lokala katolska kyrkan, som nu väntar på att Petri efterträdare ska besöka dem. Redan år 2000 planderade Johannes Paulus II att besöka Irak under jubelåret. ”Påven Franciskus är en öppen man, som söker fred och broderskap. Alla i Irak, kristna och muslimer, uppskattar honom för hans enkelhet och närhet - sa kardinal Louis Raphael Sako, den kaldeiska patriarken av Babylon för ett år sedan. Hans ord berör allas hjärta för att de är en herdes ord. Han är en man som kan skapa fred. Många miljoner muslimer följde påvens besök i Abu Dhabi. Det kommer att vara detsamma i Irak”.

20 år senare

Johannes Paulus II:s resa till Irak under jubelåret från 1 till 3 december 1999. Men den förverkligades inte, då Saddam Hussein, beslutade att skjuta upp besöket efter några månaders förhandlingar. Tjugo år senare går Johannes Paulus II:s dröm i uppfyllelse för sin andra efterträdare.

07 december 2020, 12:04