Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus  

Påvens Angelus: Svara ja som Maria, beslutsamt och omedelbart

Under sin Angelus den fjärde söndagen i Advent talade påven Franciskus om hur Jungfru Maria mottog ängelns budskap om att hon skulle bli havande Guds Son och hur hon svarade. ”Hon accepterade det inte undergivet”, hon omfamnade händelsen utan att skjuta på svaret”, sa påven.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Den fjärde och sista söndagen i advent återger evangeliet om Bebådelsen, och ängelns ord till Maria, "Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus." (Luk 1,28.31).

Påven Franciskus fokuserade på Jungfru Marias reaktion på ängelns ord när han inledde sin Angelus på söndagen: ”tillsammans med glädje innebar dessa ord en stor prövning för Maria”, sa påven och förklarade att eftersom hon inte var gift, endast trolovad, betydde en utomäktenskaplig graviditet fruktansvärda straff för en kvinna, som stening. (jfr 5 Mos 22,20-21).

”Det gudomliga budskapet fyllde Marias hjärta med ljus och styrka, men hon stod inför ett avgörande val: att säga "ja" till att Gud var att riskera allt, inklusive hennes liv, eller att säga nej och fortsätta sin vanliga väg."

Marias svar

Vad gör hon? Hon svarar: ”Må det ske med mig som du har sagt", noterade påven och förklarade att Marias svar inte uttrycker en uppgiven och undergiven acceptans, utan en stark och livlig önskan:

”Det är inte en passiv önskan, utan en aktivt. Hon står inte ut, utan hon följer Gud, hon älskar Gud och vill tjäna sin Herre i allt och omedelbart. Hon hade kunnat be om att få fundera en stund, eller kräva en förklaring på vad som skulle hända; kanske sätta några villkor ... Istället svarar hon genast, hon låter inte Gud vänta, hon skjuter inte upp svaret."

Våra svar

Efter att ha reflekterat över hur Jungfru Maria svarade riktade påven sin blick till vårt sätt att svara Gud på, och hur ofta vi skjuter upp saker, även i vårt andliga liv. ”Det är bra att be, det är viktigt att hjälpa andra, men idag har jag inte tid ... imorgon ... jag gör det imorgon”:

"Idag, vid julens port, uppmanar Jungfru Maria oss att inte skjuta upp saker utan att säga "ja": "Ska jag be?" ”Ja, jag söker och ber”. ”Ska jag hjälpa andra? Ja, genast". Utan att skjuta upp. Varje "ja" kostar, men aldrig så mycket som Marias modiga "ja" kostade henne - hennes omedelbara ”må det ske” - "Må det ske med mig som du har sagt”, som gav oss frälsning."

Vilka svar

Vilka är våra modiga ”ja”?, fortsatte påven. ”I denna svåra tid, kan vi, istället för att klaga på att pandemin hindrar oss från att göra saker, kan vi göra något för dem som har ännu mindre. Inte köpa ännu en gåva till oss själva eller våra vänner, utan till en behövande person som ingen tänker på!”

Ett annat råd denna söndagsmorgon var att förbereda hjärtat inför Jesus födelse, och undvika konsumentism: ”Det viktiga är inte julklappar, saker, saker, saker ... det viktiga är Jesus. Konsumtion, bröder och systrar, har kidnappat julen från oss. Konsumentism finns inte i Betlehem: där finns verklighet, fattigdom, kärlek. Låt oss förbereda våra hjärtan som Marias: fritt från ondska, välkomnande, redo att välkomna Gud.

Ett konkret steg mot jul

”«Må det ske med mig som du har sagt». Jungfru Maria får sist ordet denna söndag i advent, och det är en inbjudan att ta ett konkret steg mot jul”, avslutade påven Franciskus. ”För om Jesu födelse inte berör vårt liv - mitt, ditt, vårt, allas - om det inte berör livet, är det förgäves.”

Må Vår Fru hjälpa oss att upprepa ’Må det ske med mig som du har sagt’, i våra liv och i våra inställningar, under de sista dagarna inför jul, för att förbereda oss väl.

20 december 2020, 22:09