Sök

Påven under dagens besök i Sankta Maria Maggiore Påven under dagens besök i Sankta Maria Maggiore 

Påvens Angelus: Man kan inte lura Gud, han känner våra hjärtan

Under Angelusbönen på högtiden för Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet, även kallad Obefläckade avlese, påminde påven Franciskus om att inte skjuta upp vår omvändelse till morgondagen.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Sättet att bli helig och obefläckad på är att börja en omvändelsevandring genom att först be Gud om förlåtelse i försoningens sakrament och sedan reparera det onda som man har gjorts andra, alltid öppna för nåden och se vår verklighet och erkänna att vi inte älskar Gud och vår nästa som vi borde.

Detta påminde påven Franciskus om vid Angelusbönen på Petersplatsen på tisdagen, på högtiden för Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet. Påvens ord följde en intensiv morgon i bön, då påven i ottan besökte både Mariastatyn vid Spanska trappan och ikonen i basilikan Sankta Maria Maggiore där han även firade dagens mässa.

Hela hans Angelusreflektion denna morgon fokuserade på Jungfru Maria, Jesu Moder och lärjunge, som ”under hela sitt jordiska liv var fri från varje fläck av synd. Hon var ”full av nåd", sa påven som även hänvisade till Psaltarpsalmen som öppnar Paulus brev till efesierna där aposteln betonar att målet som vi kallas till även är en gåva från Gud, som "har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek” (Ef 1,4)

Vi kan inte lura Gud, han känner vårt hjärta

"Det som Maria var i början kommer för oss att vara slutmålet. Efter att ha passerat genom nådens renande bad”, fortsatte påven Franciskus. ”Det är Guds nåd öppnar himmelens portar – vi tar emot den med trohet.” Påven noterade att även de mest oskuldsfulla präglades av arvsynden och kämpade med all sin kraft mot dess konsekvenser, genom att passera genom den smala porten. Och den första som med säkerhet kom in i himmelriket är den goda rövaren:

”Guds nåd erbjuds alla; och många som är de sista på denna jord kommer att vara de främsta i himlen. Men pass på. Det är ingen ide att försöka vara smart: att ständigt skjuta upp en seriös rannsakan av sitt liv och dra nytta av Herrens tålamod. Han är tålmodig, han väntar på oss, han kommer alltid ge oss nåd. Men vi kan lura människor, inte Gud - nej, han känner vårt hjärta bättre än oss själva. Låt oss dra nytta av nuet! Detta är den kristna känslan av att få ut det mesta av dagen. Njut inte av livet i det flyktiga ögonblicket, nej, det är den världsliga innebörden. Använd istället nuet för att säga "nej" till det onda och "ja" till Gud. Öppna upp för hans nåd för äntligen sluta urskulda sig själv i hyckleri.”

Anförtro er till Jungfru Maria

Herren knackar på vår port, han bankar på våra hjärtan för att bli vänner och vara i gemenskap. För att ge oss sin frälsning påminner Han om att anförtro oss till Jungfru Maria, vars fläckfria skönhet är omöjlig att uppnå men ändå attraherar oss, avslutade påven.

08 december 2020, 23:03