Sök

Påven Franciskus under Angelus Påven Franciskus under Angelus 

Påvens Angelus: Ett år tillägnat äktenskapet och familjen

Ett år tillägnat familjen. På söndagen efter jul då kyrkan firar den Heliga Familjen meddelade påven Franciskus att från och med den helige Josefs dag, den 19 mars, vill han lyfta fram äktenskapet och familjen, under ett år, med anledning av femårsdagen efter publiceringen av Amoris Laetitiae.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Några dagar efter jul uppmanar liturgin till att rikta blicken mot den heliga familjen Jesus, Maria och Josef, sa påven när han inledde sin Angelusreflektion på söndagen. Guds Son ville, som alla barn, uppleva en familjs värme.

”I den heliga familjens efterföljd är vi uppmanade att återupptäcka värdet av familjens enhet. Familjen måste byggas på kärleken som alltid förnyar relationer genom att öppna för hoppens horisonter. En familj kan uppleva en uppriktig gemenskap när den ber tillsammans; när tillgivenheten är äkta, djup och ren; när förlåtelse råder över splittringar; när livets dagliga hårdhet lättas upp av ömsesidig ömhet och lugn tillit till Guds vilja. På detta sätt öppnar familjen upp för den glädje som Gud ger till dem som vet hur man delar med sig av glädje.”

Familjens år

Påven Franciskus sa att dagens högtid ”uppmanar oss till att sprida idealet i den kärlek som finns i äktenskap och familj, vilket betonades i den apostoliska uppmaningen Amoris Laetitia, vars femårsdag infaller nästa 19 mars. Därför vill jag tillägna ett år med reflektion över Amoris laetitia med möjligheten att fördjupa innehållet i dokumentet” [19 mars 2021-juni 2022].

Reflektera över Amoris Laetitia

Påven Franciskus uppmanade församlingar och familjer till att ta del av de initiativ som kurians avdelning för Lekmän, Familjen och Livet håller på att förbereda:

”Vi anförtror denna resa med familjer från hela världen till den heliga familjen i Nasaret, i synnerhet den helige Josef, fader och make.”

Innan påven bad Angelus i sin direktsändning riktade han sig som alltid till Jongfru Maria: ”Må hon leda världens familjer till den heliga familjens evangeliska ideal, så att familjerna blir till ferment för ny mänsklighet och för en konkret och universell solidaritet.”

27 december 2020, 20:02

Angelus är en bön som man ber till minne av Inkarnationens mysterium tre gånger om dagen: klockan 6 på morgonen, klockan 12.00 och på kvällen klockan 18.00, då klockorna ringer till Angelus. Namnet Angelus härstammar från den första versen av bönen - Angelus Domini nuntiavit Mariae - som består av en kort läsning av tre enkla texter som fokuserar på inkarnationen av Jesus Kristus och som alterneras med att man ber Ave Maria. Påven ber denna bön på Peterskyrkan klockan 12 på söndagar och särskilda högtidligheter. Före Angelusbönen håller påven en kort reflektion över dagens läsningar. Efteråt följer hälsningar till pilgrimer. Mellan Påsk och Pingst ber man  Regina Coeli istället för Angelus, som är en bön till minne av Jesu Kristi uppståndelse, i slutet av vilken man ber Gloria tre gånger.

Läs allt >