Sök

Påven Franciskus Påven Franciskus 

Påven till kyrkan i Argentina om hoten mot social vänskap

Påven Franciskus har skickat en videohälsning till den XXIII dagen för social pastoralvård i Argentina där han talar om den sociala vänskapens två fienden.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

"På väg mot en möteskultur, ett land för alla", med undertexten: "Broderskap och social vänskap". I början av sin video kommenterar påven Franciskus årets tema och säger att det är ett tema som oroar honom ”för på grund av synden tenderar vi alltid mot fiendskap och krig - vi glömmer att vår kallelse är harmoni, broderskap. Vi är kallade till social vänskap”.

Första steget: lyssna

Om vi ser oss omkring i världen, ser vi att många länder inte vet hur man för en dialog, säger påven. Innan den ena har slutat att tala svarar den andra utan att ha lyssnat.

Det finnas inte någon social vänskap utan att lyssna på den andra. Och för att lyssna på den andra måste det finnas en övertygelse i mitt hjärta om att den andra har något gott att säga till mig.

Ideologier och passioner hotar social vänskap

”Det finns två stora fiender till social vänskap”, fortsatte påven. ”Den första är ideologierna som styr allt. De tenderar att befalla och lyckas avväpna det konkreta i den mänskliga naturen. Den andra fienden är passionerna. Passionerna försöker eliminera den andra, för att inte låta den andra ta hans plats”:

”Ideologier och passioner strider mot social vänskap över hela världen. Det är sant att det finns goda kärnor för social vänskap, men det är också sant att det finns mycket, mycket social fiendskap.”

Var konkreta inte abstrakta

Påven nämnde tecken på bristande social vänskap som bortsett från krig är: barn utan utbildning, de hungriga, bristande vård, inget rinnande vatten, ovärdig livsstil.

”Det här är tecken på att social vänskap inte finns i världen idag. Det gör oss gott att reflektera över vår omgivning och fråga oss: finns det social vänskap?”

Avslutningsvis upprepade påven sin uppmaning att inte glömma den sociala vänskapens två stora fienderna: ideologier, som vill ta ett folks upplevelse ifrån dem, och passioner som alltid är som en ångvält som förstör istället för att lyssna.

”Reflektera inte i abstrakt, reflektera med fötterna på marken,  med konkreta mål, avslutade påven.

03 december 2020, 22:41