Sök

Påven Franciskus möter artisterna som uppträder i Vatikanens julkonsert Påven Franciskus möter artisterna som uppträder i Vatikanens julkonsert 

Påven tackar artister för att lysa upp mörkret

Vatikanens stora julkonsert, som visas på italienska tv-kanalen Canale 5 närmare jul, går av stapeln idag 12 december i Roms konserthus på Via della Conciliazione. På förmiddagen tog påven Franciskus emot artisterna i Paulus VI:s audienshall och i sitt tal hyllande han konstnärligt skapande.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Sedan 28 år hålls en stor julkonsert anordnad av Vatikanen i välgörenhetssyfte med artister från när och fjärran. Årets konsert hålls idag lördag 12 december i Roms konserthus på Via della Conciliazione och inför denna tog påven Franciskus emot artisterna i Paulus VI:s audienshall. Som varje år kombineras evenemanget med solidaritetsprojekt som har föreslagits av de två stiftelserna Missioni Don Bosco och Scholas Occurentes.

I sitt tal till artisterna tackade påven inledningsvis för att de kommit dit trots pandemin. ”Detta år är de lite dämpade juleljusen anledning till bön och till att minnas de många personer som har lidit och lider på grund av pandemin”, sa påven.

Påvens tankar om konsten i pandemitider

Han delade sedan sina tankar om konsten och dess roll i denna kritiska tid och sa:

I konstnärligt skapande kan vi känna igen tre rörelser. En första rörelse är den för sinnena, som fångas av förvåning och förundran. Denna initiala, externa dynamik stimulerar andra som är djupare.

Den andra rörelsen, rör just personens inre. En komposition av färger eller ord eller ljud har styrkan att röra den mänskliga själen. De väcker upp minnen, bilder och känslor…

Men konstens skapande rörelse stannar inte där. Det finns en tredje aspekt: uppfattningen och kontemplationen av det vackra skapar en känsla av hopp, som också strålar ut i den omgivande världen. Vid denna punkt smälter den yttre och inre rörelsen samman och påverkar i sin tur de sociala relationerna och skapar empati och förmågan att förstå den andre, som vi har så mycket gemensamt med. Det handlar om en ny social samexistens som inte bara på ett vagt sätt uttrycks, utan uppfattas och delas.

Denna tredubbla rörelse av förundran, personlig upptäckt och delning ger en känsla av frid, som - som helige Franciskus av Assisi vittnar om - befriar oss från all önskan att dominera andra, får oss att förstå de sistas svårigheter och driver oss till leva i harmoni med alla (Jfr encyklikan Fratelli tutti 4). En harmoni som är bunden till skönhet och godhet.

Denna bindning är mycket rik på referenser i den judiska och kristna traditionen. Första Moseboken - som berättar om Guds skapande verk - understryker att Gud inför varelserna "såg att det var gott" (1 Mos 1:12,18,25). Adjektivet “gott” har på heberiska ett mycket mer omfattande värde och kan också översättas till "harmoniskt". Skapelsen förvånar oss med sin glans och variation och samtidigt får den oss att förstå vilken vår roll är inför all storhet.

Artister är medvetna om detta och som helige Johannes Paulus II (Brev till artister 1999) har skrivit, uppfattar dem "i sig själva denna typ av gudomliga gnista, som är den konstnärliga kallelsen" och är kallade "att inte slösa bort denna, utan att utveckla den för att genom den tjäna nästan och hela mänskligheten”.

I sitt kända budskap 8 december 1965, vid avslutningen av Andra Vatikanskonciliet, vände sig helige Paulus VI till artister och kallade dem ”förälskade i skönheten”. Och han sa att “världen behöver denna skönhet för att inte drunkna i förtvivlan”. Även i förvirringen som pandemin har skapat kan er kreativitet skapa ljus. Krisen gör “skuggorna i en stängd värld” tätare (jfr Fratelli tutti 9-55) och verkar skymma det gudomligas och evighetens ljus. Vi faller inte för denna lögn. Vi söker julens ljus som bryter upp smärtans mörker.

Påven tackade artisterna för att de genom deras kallelse bevarar världens skönhet och för deras solidaritet, som i denna tid särskilt mycket utmärker sig.

Han avslutade med att även tacka Missioni Don Bosco och Scholas Occurentes för deras insatser för utbildning och sjuk- och hälsovård genom sina projekt som inspireras av den globala utbildningspakten Global Compact on Education och önskade artisterna en fin konsert.

12 december 2020, 12:43